• Home
dinsdag 22 mei 2018 - Efeziers 2:19-21

Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here. -- Efeziers 2:19-21

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Zet de datum vast in uw agenda: 1 juni weer een activiteit voor Servië! Van 16 uur tot 20.30 uur bingo. Er zijn prijzen voor kinderen en volwassenen.Vanaf 17.30 uur kunt u ook pannenkoeken, broodjes kroket/frikandel/ hamburger komen eten. Meer info via de flyer die binnenkort uitgereikt wordt. Hierop staat ook vermeld hoe u zich kunt opgeven als u mee wilt eten. Ook op 1 juni kunt u uw ingezamelde kleding inleveren (tussen 16 en 20 uur). Deze kleding wordt met een transport naar Servië gebracht en uitgedeeld aan de Roma-bevolking waar 15 mensen uit onze gemeente deze zomer hulp gaan verlenen!

Omdat het Censura Morum, dat werd gehouden in Salvatori, de afgelopen jaren niet werd bezocht, biedt de kerkenraad van wijk Ichthus vanaf heden een andere vorm van Censura Morum aan: (in de week) voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal, kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba. Zij zullen dan met u bespreken wat er gedaan kan worden om ervoor te zorgen dat u het HA vrij en onbelemmerd kunt vieren.  Wellicht ten overvloede: we bieden deze mogelijkheid niet alleen in de week voor het HA maar het is áltijd mogelijk contact met ons op te nemen wanneer u iets wilt bespreken.
De diensten van week 21:

Strijen

 • ma 21 mei, 09.30 uur
  Dhr. R.L. Antes
 • zo 27 mei, 09.30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
 • zo 27 mei, 17.00 uur
  W. Bevelander
  Jeugddienst

Strijensas

 • zo 27 mei, 18.00 uur
  Ds. J.C. Breugem

Mookhoek

 • zo 27 mei, 09.30 uur
  Ds. J.M. van Wijk
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.