• Home
zondag 11 december 2016 - 1 Tessalonicenzen 5:14-15

Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. -- 1 Tessalonicenzen 5:14-15

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Voor en door kinderen

Iedereen, jong en oud is van harte welkom om het Kerstfeest mee te maken:

Op zondag 18 december om 17.00 uur in de kerk van Mookhoek
Op vrijdag 23 december om 19.00 uur in de kerk van Strijensas
Op tweede Kerstdag 26 december om 18.00 uur in de Grote kerk van Strijen.

Woensdagavond 14 december komt Nel Wanjala naar Strijen om haar verhaal te doen. Ze is dan vanuit Kenia in Nederland en komt speciaal voor ons gemeenteproject langs om ons te informeren over het kindertehuis. Het zal zijn in Salvatori van 20:00 uur - 21:00 uur. We hopen op een grote opkomst zodat ze weet dat wij ook in Strijen om hen heen staan in daad en gebed! Uiteraard zal er ook wat te consumeren zijn!

De diensten van week 49:

Strijen

 • zo 11 dec, 10.00 uur
  Ds. W.F. Van de Woestijne
  Heilige Doop
 • zo 11 dec, 18.00 uur
  Ds. K. Hak
  Jongerendienst

Strijensas

 • zo 11 dec, 10.00 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Mookhoek

 • zo 11 dec, 10.00 uur
  Ds. C.D. Van Alphen
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.