vCollege van diakenen (Diaconie) bankrekening: NL07RABO0361800908

Hoewel de diakenen voluit lid zijn van een van de beide kerkenraden, vormen zij samen een college om de dienst der barmhartigheid uit te voeren. Dienst aan de naasten dichtbij, maar .ook ver weg. De middelen daartoe worden verkregen uit eigen bezit, maar vooral door de collecteopbrengsten tijdens de kerkdiensten.
Het zorgen voor de naasten is een zorg van de gemeente en daaraan is de diaconie dienstbaar.

 
Het voorzitterschap wordt twee-jaarlijks, gedurende de ambtsperiodes van betrokken personen, tussen voorzitter en vice voorzitter gewisseld.

Het college van diakenen bestaat uit:

Voorzitter:
J. Maaskant - Dam 1b - 3291 EB Strijen - 078-6741614 -  

Vice-voorzitter:
W. Troost - Hilsondusstraat 70 - 3291 HB Strijen - 078-6744349 -  

Secretaris:
P. van Pelt - Lange Meet 46 - 3291 TV Strijen - 078-6743957 - 

Penningmeester:
A.A. Kreukniet - Winterplein 2 - 3297 SB Puttershoek - 0181-852297-  

 

Leden:
J.J. Kik - Hilsondusstraat 89 - 3291 HD Strijen - 078-6743190 - 
A.A. Kreukniet - Winterplein 2 - 3297 SB Puttershoek - 0181-852297-   --
J. Maaskant - Dam 1b - 3291 EB Strijen - 078-6741614 - 
C.A.E. Rijkers - Boompjesstraat 37 - 3291 AA Strijen - 078-6741921 -
A.A. Steevens - Marijkestraat 13 - 3291 BP Strijen- 078-6743411 -

C. van Melick - Kemphaanpad 11 - 3291 VB Strijen -
M. Hoogerwerf - Rietgansstraat 3 - 3291 VJ  Strijen - 078-6741993 -
J. Hoogendijk - Lestevenonstraat 38 - 3291 HJ Strijen - 078-6744755
P. van Pelt - Lange Meet 46 - 3291 TV Strijen - 078-6743957