Binnen het college van diakenen zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter - John Maaskant
Secretaris - Peter van Pelt
Penningmeester - Arnold Kreukniet

BCS - Wim Troost
Evangelisatiecommissie - Toon Stevens
HVD - Johan Hoogendijk en Marijke Hoogerwerf
Kerkradio - Jaco Kik
Pachtzaken - Cor Rijkers
Vluchtelingenwerk - Marijke Hoogerwerf en Cor Rijkers  
Zorgwaard - Conny van Melick