• Home

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Naar aanleiding van de jongste versoepelingen van de coronamaatregelen willen we graag weer met meer mensen in de kerk op zondag samenkomen. Dit betekent dat er vanaf aanstaande zondag meer mensen in de dienst kunnen. Een echt volle kerk behoort helaas voorlopig nog niet tot de mogelijkheden. De 1.5 meter maatregel vervalt, maar wordt vervangen door een dringend advies om echt afstand tot elkaar te houden; ook in de kerk.

Daarom is in de kerken de helft van het aantal banken beschikbaar. Elke keer dus één bank vrijlaten. Ook in de banken waarin u wel kunt plaatsnemen wordt u gevraagd onderling afstand te bewaren. Dit geldt uiteraard niet voor gezinnen die één huishouden vormen.
We willen u echt vragen hierin onderling rekening te houden met elkaar. Nog lang niet iedereen voelt zich veilig als er mensen heel dichtbij komen.

Het aanmelden voor de diensten blijft voorlopig nodig, juist omdat we nog niet alle zitplaatsen kunnen gebruiken. Ook het desinfecteren van de handen bij binnenkomst blijft noodzakelijk.

Het binnenlaten van frisse lucht in ruimtes hoort inmiddels tot de basismaatregelen, dus tijdens de kerkdienst zullen de deuren gedeeltelijk open blijven, afhankelijk van het weer. Wij vragen u hiermee rekening te houden.

We blijven voorlopig ook plaats aanwijzen voor alle kerkgangers, dit om langs elkaar heenlopen zoveel mogelijk te beperken. De kosters en vrijwilligers zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met uw omstandigheden. Het aanwijzen van de plaatsen gebeurt steeds van achteruit, dus de achterste banken worden het eerst gevuld. Ook de collectezakken staan nog steeds bij de ingang.

Meer kerkbezoekers en de maatregelen en collecte bij de ingang kunnen wel tot opstoppingen leiden. We vragen u daarom tijdig bij de kerk aanwezig te zijn.
Er wordt nog gekeken of het zinvol is om meerdere ingangen te gebruiken, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Voor dit moment is alleen de hoofdingang in gebruik als ingang.

We zien uit naar gezegende diensten met meer kerkgangers dan tot op heden mogelijk was.

Mede namens moderamen AK,
Conny van Melick

De nieuwste gemeentegids is ook digitaal te bekijken.

Kijk in het menu onder Info en Gemeentegids. Maar klikken op het plaatje hiernaast kan natuurlijk ook. 


 

Op donderdag 7 oktober 2021 is er in Strijen een studieavond met ds. Henk Poot, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël.
Het onderwerp waaroverhij spreekt is: Het Loofhuttenfeest. Hoe ziet dat er uit, wat zijn de tradities erom heen en wat kunnen we er als Christenen van leren?

De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw Salvatori, Oude Havenweg 3, 3291 AT Strijen. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis.
De avond wordt georganiseerd door Christenen voor Israël in samenwerking met de Kerk & Israëlcommissie Hoeksche Waard.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.
 

Het project waar we dit jaar als gemeente voor aan het werk gaan is een project van de GZB. Het betreft een vak-training in Rwanda voor kansarme jongeren. De lokale kerk is in Bweyeye begonnen met eenvoudige trainingen op het gebied van naaien, timmeren en metselen.
Op deze manier kunnen jongvolwassenen bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun families. Met dit project ontvangen de meest kwetsbare jongeren een beurs van € 120 en kunnen ze heel concreet een vak leren.
Mensen bereiken met het Evangelie, dat is het verlangen van de GZB. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof. Lucas 10:27…….en je naaste als jezelf.

Klik voor meer info op het logo, of ga in het menu onder activiteiten naar het gemeenteproject.
 

Foto's van de op de gemeentedag gehouden vossenjacht zijn op het fotoboek van onze site te vinden. [Klik hier]

 

De opwarmdagen gaan weer beginnen. Op donderdagmorgen 30 september komen we om 11.00 uur weer bij elkaar in Salvatori. We kletsen gezellig met elkaar, soms doen we een spelletje. We gaan met elkaar lunchen (voor eten wordt gezorgd) en zingen met elkaar.

Als u opgehaald wilt worden, kunt u bellen naar Salvatori 078 674 1579. Van harte welkom!

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 3 okt, 09:30 uur
  Ruben Visser
  Israëlzondag + jeugddienst
 • zo 3 okt, 18:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Zendingsdienst

Strijensas

 • zo 3 okt, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Israëlzondag

Mookhoek

 • zo 3 okt, 09:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Israëlzondag

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.