• Home
woensdag 17 oktober 2018 - Galaten 4:4-5

Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. -- Galaten 4:4-5

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.
Er is weer Vakantie Bijbel Klub in de herfstvakantie! Klik hier voor meer informatie.
Iedereen van harte welkom in de evangelisatiedienst van 28 oktober in Mookhoek! Het thema luidt: 'Heb jij verbinding?'. Voorganger is A.L. Kornaat.
 
Vrouwenvereniging Dorcas organiseert samen met Jeugdclub `t Hoekie een Bazar op vrijdag 26 oktober 2018.
 
Waar:   Verenigingsgebouw (Viskilstraat 18) in Mookhoek
 
Tijdstip: vrijdag van 10.30 - 21.00 uur
 
Er kunnen activiteiten worden gedaan waaronder sjoelen. Er zijn verlotingen en diverse spelen. Voor de winnaars zijn er mooie prijzen. Ook kunnen cadeautjes  worden gekocht.
 
Aan de inwendige mens wordt gedacht: koffie en koek, pannenkoeken, limonade, snoep en zo meer.
 
Jong en oud: iedereen is bij deze uitgenodigd!
 

Voor alle bedrijven en organisaties, die regelmatig groepen gasten ontvangen is er een wettelijke verplichting om zorg te kunnen verlenen in geval van een incident. Onze kerkelijke gemeente voldoet daar momenteel niet aan.
Al eerder hebben we een oproep geplaatst aan gemeenteleden die, vanuit hun dagelijks werk, kennis van BHV en EHBO hebben zich aan te melden. Enkele gemeenteleden hebben hierop positief gereageerd, maar er moeten er meer bij, vooral EHBO-ers. Het gaat erom dat de kosters weten wie er, in geval van een calamiteit, beschikbaar zijn om handelend kunnen optreden. De ervaring leert dat het vrijwel nooit nodig is, maar toch kan het nodig zijn.
Als u bereid bent uw kennis en kunde op deze gebieden beschikbaar te stellen voor uw mede gemeenteleden, kunt u contact opnemen met Jille van Dam., 6742283 of
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 21 okt, 10.00 uur
  J. Kranendonk
  Aangepaste gezinsdienst
 • zo 21 okt, 18.00 uur
  Ds. J.C. Breugem

Strijensas

 • zo 21 okt, 09.30 uur
  Dr. C.A. van der Sluijs

Mookhoek

 • zo 21 okt, 09.30 uur
  Ds. W.A. Boer
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.