• Home
dinsdag 23 april 2019 - 2 Petrus 3:17-18

Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. -- 2 Petrus 3:17-18

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u met dankbaarheid meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure met betrekking tot het voorgenomen beroep op ds. J.B. Alblas uit Katwijk aan Zee.

Deze week hoopt de kerkenraad de beroepingsbrief bij ds Alblas en zijn vrouw te brengen. Ds. Alblas heeft conform de kerkorde tot 18 mei de tijd om een beslissing te nemen over het beroep.

Op 5 mei hoopt ds. Alblas bij ons ‘op beroep’ te komen preken. Na die dienst is er koffie drinken in Salvatori waar we als gemeente kennis kunnen maken met ds. Alblas en zijn vrouw.

Om iedereen gelegenheid te geven deze dienst bij te wonen, hebben we besloten die dag geen dienst in Mookhoek te houden. Mocht vervoer een probleem voor u zijn, neem dan contact op met de wijkouderling of gemeenteleden die in de buurt wonen. Heeft u een auto? Kijk dan om naar mensen die geen vervoer hebben! Met elkaar moet dit toch te regelen zijn?!?

Op 9 mei krijgen de dominee en zijn vrouw een rondleiding door Strijen, Strijensas en Mookhoek. Die avond ontmoeten ze de kerkenraad en geledingen vanuit jeugdwerk, ouderenpastoraat.

We vragen u te bidden voor ds. Alblas en zijn vrouw dat ze antwoord van God mogen krijgen of ds. Alblas het beroep wel of niet aan kan nemen naar onze gemeente.

Het adres van ds. Alblas en zijn vrouw is: Meeuwenlaan 122, 2224 GZ Katwijk aan Zee

De diensten van komende week:

Strijen

 • ma 22 apr, 9:30 uur
  W.F. van de Woestijne
 • zo 28 apr, 18:00 uur
  Dr. H.A. Post
 • zo 28 apr, 9:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Strijensas

 • zo 28 apr, 18:00 uur
  Ds. A.N. v/d Wind

Mookhoek

 • zo 28 apr, 9:30 uur
  dhr. Ruben Visser
  Afsluiting Youth Alpha
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.