• Home
zaterdag 28 maart 2020 - 1 Johannes 2:25

En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Naar aanleiding van de maatregelen vanuit de overheid m.b.t. het Corona virus hebben we ons als kerkenraden beraden wat te doen als Hervormde Gemeente Strijen.

Het volgende is besloten:
Kerkdiensten. Voorlopig zijn de kerken dicht. De diensten worden volgens het gebruikelijke rooster gehouden en u kunt deze digitaal beluisteren via de kerkradio of het internet. Op deze manier gaat de Woordverkondiging, ook in deze tijd van zorgen, wel door.
Echter: op 22 maart en 5 april zijn er geen diensten vanuit de kerk in de Mookhoek.

Wijkgemeente Ichthus heeft daarom in belang van ieders gezondheid, met name die van de kwetsbaren, besloten de komende weken geen diensten met de aanwezigheid van de kerkenraad te verzorgen. Ds. Telgenhof zal de diensten voorbereiden en opnemen. Deze diensten worden op de normale tijden van de kerkdiensten van wijkgemeente Ichthus uitgezonden.
Zondag 5 april is er om deze reden dan ook geen belijdenisdienst.
 
Ouderenpastoraat. Ook hierin volgen we het advies van de overheid om zeer terughoudend te zijn. Het pastoraat zal zo veel mogelijk telefonisch worden gedaan.
Jeugdwerk. Gaat de komende weken (t/m 31 mei 2020) niet door.
Catechese. Alle bijeenkomsten, voor zowel jeugd als volwassenen, komen te vervallen (t/m 31 mei 2020). De predikanten zullen overleggen m.b.t. de belijdeniscatechese.
Overig. Alle overige activiteiten in de kerken worden afgelast (t/m 31 mei 2020).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.
Graag deze informatie delen, zodat zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.

We beseffen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar voelen ons verantwoordelijk om deze keuzes te maken. Bovenal leggen we de zorgen rondom deze kwestie in Gods hand.
“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5:7).

Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Strijen
 

Lectori salutem,
Bovenstaand opschrift is vaak zo vanzelfsprekend, maar in deze tijden bijzonder toepasselijk.
We hebben als predikanten afgesproken om D.V. woensdagavond 25 maart en 1 april na het luiden van de klokken vanuit de Dorpskerk een ‘Gebed voor de gemeente’ te houden.

Dat betekent concreet dat we om 19:15 uur beginnen met:
- een gedeelte uit de bijbel te lezen met uitleg en toepassing
- gevolgd door een gebed voor de gemeente en het dorp
Dit zal ca. 15 minuten duren en worden uitgezonden via kerkradio en internet.
We zullen beiden een onderdeel voor onze rekening nemen.

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus’. Filippenzen 4: 6 en 7.

In Christus verbonden,
Ds. Telgenhof en Ds. Doorneweerd
 

Voor beide wijken is er een WhatsApp-Infodienst, waarvoor u zich kunt aanmelden. Hiermee wordt u snel op de hoogte gehouden van actuele nieuwsberichten.
Informatie hierover is te vinden op deze site onder het info-menu, of klik direct op de links voor wijk 1 en/of wijk Ichthus.

 


 

De Raad van kerken heeft het initiatief genomen om kerken te vragen op woensdagavond de klok te luiden.
Op de woensdagavonden 25 maart en 1 april - van 19.00 uur tot 19.15 uur - zullen de kerkklokken luiden in Strijen (Dorpskerk), Mookhoek en Strijensas.

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden we de kerkklokken. We hopen mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
 

Het rommelmarktcomité heeft besloten om ivm de actuele omstandigheden geen koopavonden te houden en geen spullen meer op te halen. Ook kunnen er geen spullen bij de loods worden aangeboden, daar er niemand aanwezig is.
Deze maatregel is in ieder geval t/m 31 mei 2020 van kracht, of langer wanneer dit noodzakelijk blijkt.
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 29 mrt, 10:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
 • zo 29 mrt, 18:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof

Strijensas

 • zo 29 mrt, 18:00 uur
  Ds. D. Boers

Mookhoek

 • zo 29 mrt, 10:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.