• Home
woensdag 30 september 2020 - Galaten 2:19-20

Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. -- Galaten 2:19-20

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.
Op zondag 11 oktober om 09:30 uur hopen we D.V. weer een evangelisatiedienst te houden in de kerk van Mookhoek. Onze eigen dominee Telgenhof hoopt voor te gaan en zal het thema 'Sta eens even stil' te bespreken. De dienst is zowel online te bekijken als in de kerk bij te wonen. Reserveren voor de dienst kan vanaf maandag 5 oktober via de gebruikelijke kanalen. Voor meer informatie hierover, zie de info boven aan deze pagina.

Ambtdragersbenoemingen

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus is erg dankbaar dat alle benoemingen zijn aanvaard. Daarmee zijn alle ambten en lege plaatsen weer ingevuld!
De onderstaande broeders en zuster hebben het ambt aanvaard:

Kerkrentmeester-niet ambtsdrager Marc Looren; Diaken Wim Troost; Jeugdouderling Govert Voordendag; Ouderlingen Dik Schipper, Marjo van der Vorm-van der Vinden en Jan van Westen.

Wanneer u bezwaren hebt tegen hun belijdenis en wandel, kunt u die tot en met 2 oktober indienen bij de scriba Danja Driesse. We bidden om een gezegende tijd met elkaar in de kerkenraad en bij het dienen van onze gemeente.
 

Beste ouders en kinderen,

in overleg met de kerkenraad is besloten dat zondag 13 september a.s. de zondagsschool in Mookhoek weer mag starten. 
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is er een protocol opgesteld (klik op deze link). Wij willen vragen deze goed door te lezen.
Daarnaast zal er a.s. zondag een intekenlijst liggen waarbij wij vragen om naam, telefoonnummer en mailadres. Deze zullen wij uitsluitend gebruiken om contact op te nemen indien iemand positief getest is.

Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot zondag.
Zondagsschool Mookhoek

 

Op donderdag 1 oktober is er in Strijen een studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: het Loofhuttenfeest.
De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Salvatori, Oude Havenweg 3 in Strijen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Het Loofhuttenfeest is een van de meest vrolijke feesten. Het wordt ook wel hét feest genoemd in Israël en het heeft een pallet van betekenissen. Oogstfeest, feest van Gods zorg in het leven en feest van de eindtijd. Jezus zelf besteedt er aandacht aan in zijn beroemde Bergrede. In deze lezing gaat
ds. Henk Poot in op de verschillende kanten van Soekkot (Loofhutten) en proberen we ook voor onszelf mooie lessen uit het feest te leren.
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 4 okt, 09:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Israëlzondag/Jeugddienst
 • zo 4 okt, 18:00 uur
  Prop. H. Boele

Strijensas

 • zo 4 okt, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Mookhoek

 • Geen diensten

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.