• Home
dinsdag 19 juni 2018 - Romeinen 5:20-21

Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here. -- Romeinen 5:20-21

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.
Op 24 mei j.l was het 25 jaar geleden dat Jannie in dienst kwam als medewerker voor Salvatori. Het waren voor Jannie vooral mooie maar soms ook verdrietige tijden. Zeker de periode nadat Henk Berkheij ons was ontvallen, was zwaar. Plotsklaps was Jannie 'beheerder' in plaats van medewerker. Jannie heeft die taak echter uitstekend opgepakt, en daarvoor willen we haar van harte bedanken. De Beheerscommissie is erg dankbaar dat zij haar taken al die jaren heeft mogen doen. Voor velen van ons is het zo gewoon dat we kunnen vergaderen, een predikant uitzwaaien of doopouders feliciteren maar achter de schermen wordt er, onder andere door Jannie, hard gewerkt om dat mogelijk te maken. Jannie: bedankt voor alles en Gods zegen toegewenst in je werk. We hopen dat we je nog een tijdje (tot aan je pensioen in elke geval) met de koffiekan mogen signaleren!
De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 24 jun, 09.30 uur
  Ds. G.C. d. Jong
 • zo 24 jun, 18.00 uur
  Ds. A.H. Groen

Strijensas

 • zo 24 jun, 18.00 uur
  Prop. H. Boele

Mookhoek

 • zo 24 jun, 09.30 uur
  Ds. A.H. Groen
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.