• Home
zaterdag 05 december 2020 - Romeinen 12:4-5

Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. -- Romeinen 12:4-5

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Evenals als vorige jaren houdt de voedselbank weer een kerstactie.
In plaats van een actie met veel vrijwilligers bij de supermarkten gaan ze zich als organisatie volledig richten op fondsenwerving en vragen ze de kerken in de Hoeksche Waard om met hen mee te doen.

Doet u mee? Zij hebben uw bijdrage hard nodig omdat er in deze periode meer mensen een beroep op hen moeten doen. Hartelijk dank namens de Voedselbank.

Klik op het plaatje om de details te lezen.


 

Door de huidige omstandigheden is het Kerkelijk Bureau gesloten. Ook de verkoop van collectebonnen ligt daarmee stil. U kunt uw collectegeld overmaken of tijdens de dienst gebruik maken van het digitaal overmaken via de website. Dit heeft de absolute voorkeur!

Maar misschien zijn er gemeenteleden voor wie dit niet mogelijk is of die toch collectebonnen willen geven. Voor u is er de mogelijkheid om via de e-mail van het Kerkelijk Bureau: collectebonnen aan te vragen. Deze zullen dan bij u thuisbezorgd worden. Graag duidelijk de kleur en het aantal vellen opgeven en uw naam en adres vermelden. U ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin het bedrag wat u dient over te maken op het rekeningnummer NL54RABO0361802099 t.n.v. Hervormde Gemeente Strijen, o.v.v. collectebonnen. Helaas kan er bij thuisbezorging geen gebruik gemaakt worden van de pinautomaat.
Na ontvangst van uw betaling brengen wij de collectebonnen bij u thuis.
U begrijpt dat er wel even tijd zit tussen uw bestelling en de ontvangst. Als u vóór woensdagochtend 9 uur bestelt èn betaalt, worden de bonnen uiterlijk de eerstvolgende zaterdag bezorgd. We hopen hiermee tegemoet te komen aan gemeenteleden die toch graag bonnen geven in de collecten.

Namens de medewerkers van het Kerkelijk Bureau

 

Beste gemeenteleden,
Op 21 november hebben wij u laten weten dat vanaf maandag 23 november de catechisaties en zoveel mogelijk jeugdwerk weer zou opstarten in Salvatori en kerkzaal Mookhoek. In de laatste AK-vergadering is besloten dat deze situatie gehandhaafd blijft. We hopen dat binnen afzienbare tijd Salvatori weer open kan voor activiteiten voor volwassenen.

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.  (Psalm 143:8)
Moderamen Algemene Kerkenraad
 

Deze begroting ligt ter inzage in week 50 (6 t/m 12 december 2020).
Omdat het kerkelijk bureau is gesloten, kunt u contact opnemen met Sandra van Santen-de Man (078-6742038 of via mailadres ) om dit stuk in te zien. 

Beste gemeenteleden,
 
Tijdens de komende kerstdagen kunnen we elkaar nauwelijks ontmoeten in onze samenkomsten. De maatregelen tegen het coronavirus verhinderen dit. Toch willen we elkaar als gemeenteleden fijne en gezegende kerstdagen kunnen wensen. We hebben hiervoor een digitale kerstgroet bedacht: van gemeenteleden voor gemeenteleden. Op deze manier zijn we toch met elkaar verbonden, ook al is dat ieder in eigen huis.
Onze vraag aan u allemaal is om met uw mobiele telefoon of tablet een korte videoboodschap in te spreken. In deze boodschap kunt u uw kerstgroet voor 2020 voor onze gemeente uitspreken.
Wij gaan al deze filmpjes achter elkaar monteren, afgewisseld met een tweetal korte meditaties van de predikanten en een aantal liederen. Op tweede kerstdag om 10:00 wordt de digitale kerstboodschap dan uitgezonden via de bekende kanalen.
We vragen heel nadrukkelijk om aandacht te hebben voor de oudere gemeenteleden die wellicht niet beschikken over een mobiele telefoon. Kijk in uw eigen (familie)kring en ga als (klein)kinderen bij (groot)ouders langs om ook hun kerstgroet op te nemen. Zo zijn we van oud tot jong verbonden. Denk ook aan buren of mensen uit de omgeving die we al lange tijd moeten missen in de diensten.
 
Praktische zaken: De kerstgroet moet per filmpje niet langer duren dan 30 tot 45 seconden en de filmpjes moeten uiterlijk 16 december verstuurd zijn naar
 
We hopen op ieders betrokkenheid om zo tot een mooi eindresultaat te komen. Op deze manier kunnen we toch elkaar ‘ontmoeten’ op tweede kerstdag.

Govert Voordendag, Johan Hoogendijk, Leo Tuk, Conny van Melick
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 6 dec, 10:00 uur
  Prop. T.R. Rietveld
 • zo 6 dec, 18:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Tweede Advent/Doopdienst

Strijensas

 • zo 6 dec, 18:00 uur
  Ds. A.P. Pors

Mookhoek

 • zo 6 dec, 10:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Tweede Advent/HA

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.