• Home
woensdag 21 oktober 2020 - Hebreeen 4:16

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. -- Hebreeen 4:16

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Het is herfstvakantie en daarom een leuk online programma van de VBK, veel plezier!

Naar aanleiding van de afspraak van minister Grapperhaus met de kerken, heeft de algemene kerkenraad besloten dat we in de diensten in alle drie de kerken nog met maximaal 30 personen bij elkaar komen met daarbij nog de personen die nodig zijn om de dienst voortgang te laten vinden (koster, coördinator, organist, predikant, ambtsdragers, technicus, etc.).
Het doet pijn dat dit besluit is genomen, maar we vertrouwen op de Heere van de Kerk.
 

Beste gemeenteleden,

Helaas stijgt het aantal besmettingen met het Corona virus nog steeds. Daarom heeft het moderamen AK, naar aanleiding van een brief van burgemeester Hemmen van gemeente Hoeksche Waard, het volgende besloten:

Alle kerkelijke bijeenkomsten, anders dan de kerkdiensten, begrafenissen en trouwdiensten zullen per zaterdag 3 oktober worden afgelast (Salvatori en kerkzaal Mookhoek). Dit voor een periode van 3 weken. We hopen dat na de herfstvakantie e.e.a. weer opgestart kan worden.
Kinderoppas en kindernevendienst/zondagsschool Mookhoek zullen wel doorgaan, omdat deze activiteiten direct samenhangen met de kerkdiensten.
Dringend advies (geen verplichting) om een mondkapje te dragen bij binnenkomen van, lopen door en weggaan uit de kerk.

Daarnaast wordt er niet meer gezongen in de dorpskerk. Wel kunnen we eventueel gebruik maken van het aangeboden alternatief: enkele mensen voorin de kerk zingen wel. Niet meer zingen in de kerk is ingrijpend en teleurstellend. Toch mag de lofzang gaande blijven in onze kerken. Tot eer van de HEERE!

Alles bij elkaar zeer ingrijpende maatregelen. Op dit moment valt onze veiligheidsregio onder risiconiveau 2 en mede door genoemde maatregelen willen we voorkomen, dat we opgeschaald worden naar niveau 3.
We mogen blijven bidden om Gods leiding.

 

Helaas heeft het moderamen van de Algemene Kerkenraad, mede naar aanleiding van het aangescherpte beleid van Zorgwaard, moeten besluiten dat de weeksluitingen in de maand oktober niet doorgaan.
Het is heel jammer voor de bewoners.

Gelukkig kunnen zij de diensten op zondag meeluisteren en op elke doordeweekse avond wordt van 19 tot 20 uur een christelijk muziekprogramma uitgezonden.

Gods zegen toegewenst in deze onzekere tijd.
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 25 okt, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Doopdienst
 • zo 25 okt, 18:00 uur
  Dhr. Joh. Bos

Strijensas

 • zo 25 okt, 18:00 uur
  Prop. T.J. Lucas

Mookhoek

 • zo 25 okt, 09:30 uur
  Ds. J.J. Steketee

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.