Wijkgemeente Ichthus behoort tot de evangelisch-gereformeerde richting in de PKN.

Wat betekent dat in de praktijk?

Wij geloven dat Jezus Christus Gods zoon is. Dat Jezus Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en dat hij uit de dood is opgestaan! En dat wij, omdat Jezus uit de dood is opgestaan, met hem eeuwig mogen leven.
Dit geloof is de leidraad voor ons dagelijks leven en op zondag komen we als gemeente bij elkaar om het te vieren. We willen dit doen op een manier die aansluit bij deze tijd.

Wat doen we in de diensten?

We luisteren naar Gods woord. Wat God tot ons te zeggen heeft wordt in taal van deze tijd gesproken. We zingen psalmen, gezangen, opwekkingsliederen en andere geestelijke liederen. Dit alles onder begeleiding van een prachtig orgel. In jeugd- en evangelisatiediensten werken regelmatig muzikanten uit eigen gemeente mee. We hebben gelegenheidskoren uit eigen gemeente die in het voorjaar en het najaar optreden. Maar ook komen er praise-bands, koren, solisten  uit andere gemeenten die in bijzondere diensten hun medewerking verlenen.
Er zijn kinderdiensten, een kerstnachtdienst, een jaarlijkse pinksterdienst buiten en nog veel meer.
Alles wat de naam van onze God groot maakt willen we kunnen gebruiken in onze diensten.

Een hartelijke uitnodiging voor ieder die dit leest om naar onze diensten te komen!
Diensten van onze wijkgemeente zijn in de dorpskerk van Strijen en in Mookhoek. We hebben afwisselend 's morgens en 's avonds dienst. Zomertijd 09.30 of 18.00, wintertijd 10.00 of 18.00 uur.

Onder de kop  Diensten kunt u zien wanneer de diensten van wijkgemeente Ichthus worden gehouden.

Contact de kerkenraad via: