De samenstelling van de kerkenraad van wijkgemeente 1 is als volgt:

Predikant:

vacant

Scriba:

J. van der Pligt - Dam 132 (tel. 6743608)

Ouderlingen:

G. Boekee – Loogors 16 (tel. 06-41107772)
C.R. van Everdingen – Roerdompstraat 80 (tel. 6747604)
R.C. van Everdingen - Regenboog 16 (tel. 6743951)
B.C. van der Sluijs - Oud Bonaventurasedijk 106 (tel. 2000116)
A.G. Terdu - Lange Meet 4 (tel. 06-22728182)
A.L. Tuk - Boompjesstraat 39 (tel 6742143)

Jeugdouderling:

E.M. van Nieuwaal – Sassedijk 4 Strijensas (tel. 06-29561873)

Ouderling-kerkrentmeesters:

L.A. Hitzert - Roerdompstraat 34 (tel. 6742649)
A. Kerkstra - Schorredijk 4 - Puttershoek (tel. 06-51853668)
W.B. van de Wetering - Waleweg 8a (tel. 6745550)

Diakenen:

J. Groeneweg – Nieuwestraat 55 (tel. 06-51992087)
J. Hoogendijk - Lestevenonstraat 38 (tel. 6744755)
B.L. Mol - Keizersdijk 22
L. Schaap - Van Esscheplantsoen 33 (tel. 6744491)
M. Terlouw -  Gele Lis 54 - Puttershoek (06-36502850)

Diakonaal rentmeester:

M. Siegersma - Weelsedijk 36

Kerkrentmeester niet-ambtsdrager:

 J. van Dam - Buizerdstraat 47 (tel. 6742283)