De monumentale Grote- of Sint-Lambertuskerk kan worden gehuurd.
Oorspronkelijk is deze kerk omstreeks het jaar 1000 als Mariakerk gebouwd op een vermoedelijke eerdere kapel. In de loop van de eeuwen is de kerk een aantal keren verbouwd, waaronder een nieuw koor aan het begin van de 15e eeuw.
Het adres is : Kerkstraat 48, 3291 AM  Strijen.

De kerk heeft 588 zitplaatsen in banken. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor 70 zitplaatsen  op stoelen voor de banken. Voor een koor of orkest kan (midden in de kerk) ruimte worden gemaakt door die stoelen te verwijderen en het liturgisch centrum met koorhek, tafel en doopvont te verplaatsen. Er ontstaat dan een ruimte van zo’n 75 m2. Indien de kerkhuur doorgaat, kunnen wij u een plattegrond verstrekken.

Gratis parkeren voor een autobus of auto’s kan direct achter de kerk, naast het Zalen- en Vergadercentrum “Salvatori”, Oude Havenweg 3, 3291 AT  Strijen. (Gebruik dit adres voor navigatie.)

Voorwaarden

Ons kerkverhuur is echter wel begrensd. Kerkverhuur kan worden geweigerd, indien de te houden activiteit of bijeenkomst tegenstrijdig en/of aanstootgevend wordt geacht voor onze Hervormde Gemeente en/of waar onze kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan.
De beslissing voor wel- of geen kerkverhuur wordt genomen door de vertegenwoordiger namens het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde Gemeente; eventueel zal genoemd College hiervoor in overleg treden met de eindverantwoordelijke: de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Strijen.
 

Prijzen

Voor de verhuur van deze kerk worden de volgende bedragen gehanteerd:

Huur kerk € 250,- (voor een dag of voor een dagdeel)
Gebruik orgel  € 50,-
Gebruik piano  € 75,-  
Kerkhuur een dag van tevoren € 50,-  (voor een dagdeel; bijv. repetitie of voorbereiding)
Kaarsen in de grote kroonluchters branden € 50,-
Livestream-uitzending *) € 50,-  (voor gebruik kerkapparatuur; plus een vergoeding aan de bediener/techneut van de apparatuur, met hem/haar overeen te komen, gegevens via de contactpersoon)
Gebruik kansel Geen kosten; beslissing gebruik door de Algemene Kerkenraad.

*) Vraag bij onderstaande contactpersoon naar de mogelijkheden.


Agenda

De agenda van het kerkgebouw wordt beheerd door de beheerder van Zalen- en Vergadercentrum "Salvatori", mevrouw Saskia van Westen-de Regt. Te bereiken via tel. 078-6741579 of 06-5569 9685 of via het emailadres:  
Kerkverhuur is, mits de agenda van  “Salvatori” dit toelaat, ook te combineren met het gebruik van dit Zalen- en Vergadercentrum, dat direct achter de kerk te vinden is. De loopafstand tussen beide gebouwen is slechts circa 30 meter. In "Salvatori" kan koffie, thee, of ander drinken worden genuttigd. Ook een lunch of diner behoort tot de mogelijkheden.
Ook mogelijkheid tot huur van (kleine) zaaltje(s) voor bijvoorbeeld het omkleden, indien het om een optreden van een koor of orkest gaat. Vraag bij de beheerder naar alle mogelijkheden!
Zie ook: www.salvatoristrijen.nl

Voor de reeds bekend zijnde (orgel)concerten in de kerk, zie de rubriek Concerten onder Activiteiten op deze website.
 

Strijensas en Mookhoek

Ook de kerken in deze plaatsen kunnen worden gehuurd. Zij behoren ook toe aan de Hervormde Gemeente te Strijen. De huurprijs is € 100,00 per dienst of een dagdeel. Voor gebruik van het orgel € 50,00 extra. Geen piano aanwezig en geen mogelijkheid tot het branden van kaarsen in kroonluchters.
Adressen: Kerkplein 2, 3292 AD  Strijensas en Mookhoek 23, 3293 AC  Mookhoek.

Voor deze kerken gelden ook dezelfde voorwaarden als voor het verhuur van de Grote- of Sint-Lambertuskerk in Strijen.
 

 

Algemeen

Sinds de coronaperiode is er bij het binnengaan van elke kerk nog steeds de mogelijkheid om de handen te desinfecteren.


Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Pligt. Tel. 078-6743608 of 06-30092289. U kunt ook een email zenden aan: