Zaterdag 16 september 2017 was de vorige gemeentedag.
Aan het begin van elk winterseizoen wordt de laatste jaren een gemeentedag georganiseerd. Wellicht bij het volgende winterseizoen dus weer!
We hopen u daar allemaal te ontmoeten en met elkaar gemeente te zijn!