Voor de agenda/kalender/telefoon:
De gemeentedag van 2018 is gepland op zaterdag 15 september.
Latere informatie volgt.
 
 


Zaterdag 16 september 2017 was de vorige gemeentedag.
Aan het begin van elk winterseizoen wordt de laatste jaren een gemeentedag georganiseerd. Wellicht bij het volgende winterseizoen dus weer!
We hopen u daar allemaal te ontmoeten en met elkaar gemeente te zijn!