De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit de wijkkerkenraad is een ambtsdrager afgevaardigd in de commissie of een gemeentelid v/h ambtsdrager afgevaardigd.
De Zendingscommissie bestaat sinds 10 maart 2020 uit:

A.P. (Arie) Bouman  
 -  voorzitter
 -  samenstelling/verzorging van de uit te delen nieuwsbrieven in onze kerken
 -  coördinatie gebedspunten van onze ondersteunde zendingswerkers (t.b.v. voorbede in de diensten)

C.C. (Lieneke) Duimelaar-Schelling
 -  verzorging van het uitdelen nieuwsbrieven in kerk Mookhoek
 -  algemeen bestuurslid
M.C. (Marijke) Hoogerwerf-Boog
 -  ambtsdrager/afgevaardigde wijk Ichthus
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Folmer, Congo
 -  contactpersoon naar de catechisanten in onze gemeente (jongeren bewust maken van zending)
R.C. (Rico) Kruijt 
 -  algemeen bestuurslid
H.J. (Endrina) Molendijk-van der Heiden
 -  coördinatie zendingsbusjes kinderen
 -  gereedmaken van alle nieuwsbrieven en coördinatie uitdelen in onze kerken
 -  coördinatie verkoop dagboekjes GZB
N.J. (Nico) Moret 
 - ambtsdrager wijk Ichthus (was reeds commissielid)
contactpersoon Ds. Rik en Caroline Mager, Rwanda
-  verzorging van plaatsing van onze Nieuwsbrieven over Rik en Caroline Mager op de website van onze commissie

J. (Jan) van der Pligt
 -  afgevaardigde (v/h ambtsdrager) namens de kerkenraad wijk 1
 -  penningmeester
 -  websitetekst van onze commissie actueel houden
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Karsten en Irene, Zuid-Azië
H. (Lenie) Sinterniklaas-van Wingerden 
 -  secretaris 
 -  verzorging van de nieuwsbrief van het zendingsechtpaar Folmer, Congo
 
-  coördinatie Potgrondactie van HVC (Hulp Vervolgde Christenen) in het eerste kwartaal

Lege cartridges, oude mobieltjes, kaarten van Anton Pieck, ansichtkaarten van steden, dorpen en landen (hiervan geen postzegel afknippen a.u.b.), lege enveloppen met postzegel(s) en "barcode" onderaan, postzegels op felicitatie- en kerstkaarten kunt u inleveren bij

familie­ H.­ van­ Weverwijk-Rook (Roerdompstraat­ 84­, 3291 ­VM­ Strijen), tel. 078-6741823, 
of bij de hoofdingang van onze kerken.
Een envelop van een felicitatiekaart, kerstkaart, enz. heeft wel waarde (postzegel en/of "barcode"), maar de kaart zelf niet meer. Behalve de hierboven genoemde kaarten.
Indien u de postzegel(s) zelf uitknipt, graag ruim uitknippen!
U mag altijd toch alle kaarten met enveloppen inleveren; dan zullen dhr. en mevr. Van Weverwijk het met liefde voor u uitzoeken en een splitsing maken in wat wel voor de Zending is en de rest bij het oud papier doen.
Ook is het mogelijk om alles wat kan worden ingeleverd, in een zakje te doen en in de ZEBO-verzoekenbus in "De Hoge Weide" te deponeren (de in-/uitgang bij alle brievenbussen). Wanneer u ook uw naam en adres insluit, kunt u als dank een verzoekplaatje voor de bewoners aanvragen.

U/jij blijft toch meedoen? De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB en wordt elk voorjaar in "De Kandelaar"  en op onze website  vermeld.

Contact

Heeft u/heb jij een vraag of een opmerking? Stel deze gerust! Kijk in de Gemeentegids ("groene boekje")  voor de telefoonnummers; of meld het ons  via het emailadres:
Wil(t) u/jij een gift overmaken voor  (één van) onze ondersteunde zendingswerkers? 
Bankrekening NL78 RABO 0361 8617 10 ten name van Hervormde Gemeente Strijen onder eventuele vermelding van uw specifieke bestemming. Warm aanbevolen en hartelijk dank!