De Zendingscommissie bestaat uit een zoveel mogelijk evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit elke wijkkerkenraad is één ambtsdrager afgevaardigd in de commissie.
De leden van de Zendingscommissie zijn sinds 1 juli 2023:

A.P. (Arie) Bouman, tel. 06-5391 9154
 -  voorzitter
 -  samenstelling/verzorging van de nieuwsbrieven, verspreiding via de app van beide wijkgemeenten en  eventuele bezorging via 
     door gemeenteleden opgegeven emailadres of een papieren versie
 -  coördinatie gebedspunten van onze ondersteunde zendingswerkers (t.b.v. voorbede in de diensten)

C.C. (Lieneke) Duimelaar-Schelling, tel. 078-673 3553
 - algemeen bestuurslid
 -  verzorging van het eventueel uitdelen nieuwsbrieven in kerk Mookhoek
M.C. (Marijke) Hoogerwerf-Boog, tel. 078-674 1993
 -  algemeen bestuurslid
 -  contactpersoon naar de catechisanten in onze gemeente (jongeren bewust maken van zending)
 -  coördinatie verkoop dagboekjes GZB "Een handvol koren"
R.C. (Rico) Kruijt, tel. 06-1434 3022
 -  algemeen bestuurslid
N.J. (Nico) Moret, tel. 06-4364 7018
 - ambtsdrager wijk Ichthus
 - algemeen bestuurslid 
contactpersoon Ds. Rik en Caroline Mager, Rwanda
-  verzorging van plaatsing van onze Nieuwsbrieven over Rik en Caroline Mager op de website van onze commissie

J. (Jan) van der Pligt, tel. 078-674 3608
 -  ambtsdrager wijk 1
 -  penningmeester
 -  website van onze commissie onderhouden
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Karsten en Irene, Zuid-Azië
J.P. (Jacoline) van der Sluijs-van Lindenberg, tel. 078-200 0116
 - algemeen bestuurslid
A.W. (Aline) Timmerman-Kraaijeveld, tel. 06-2507 8949 
 -  secretaris 

We hebben voor de zomervakantie afscheid genomen van onze commissieleden Endrina Molendijk-van der Heiden en Lenie Sinterniklaas-van Wingerden. Zij mochten na een (groot) aantal jaren het zendingswerk doorgeven aan Jacoline van der Sluijs en Aline Timmerman.
We bedanken Endrina en Lenie heel hartelijk voor alles wat zij voor de Zendingscommissie hebben gedaan, de Heere zegene hen, en we wensen Jacoline en Aline Gods zegen toe bij de uitoefening van het zendingswerk!

Bijstand door gemeenteleden:

De Zendingscommissie heeft gemeenteleden gevraagd om bepaalde specifieke taken voor hen te willen uitvoeren. Dit betreft:
1. Inzameling van ansichtkaarten van steden en dorpen en van Anton Pieck; enveloppen met barcode, lege tonervullingen en cartridges, oude mobiele telefoons.
Dit wordt verzorgd door dhr. H. van Weverwijk en mevr. H. van Weverwijk-Rook.
2. Potgrondactie van de Stichting Hulp voor Christenen (HVC) in het eerste kwartaal. Dit wordt uitgevoerd door mevr. Ilse de Zeeuw, samen met dhr. Otto Notenboom.
Zie voor uitgebreide informatie onder "Taken".

Contact

Heeft u/heb jij een vraag of een opmerking? Stel deze gerust! Zie de telefoonnummers hierboven of meld het ons via het emailadres:
Wil(t) u/jij een gift overmaken voor  (één van) onze ondersteunde zendingswerkers? 
Bankrekening NL78 RABO 0361 8617 10 ten name van Hervormde Gemeente Strijen onder eventuele vermelding van uw specifieke bestemming. Warm aanbevolen en hartelijk dank! 
(N.B.: Houd u er bij een directe overboeking rekening mee, dat de naam van het bankrekeningnummer is: Diaconie Hervormde Gemeente Strijen, maar de bankrekening is wel onder beheer van de Zendingscommissie.)