Kerken

Kerk Mookhoek Mookhoek 23
3293 AC Mookhoek
078-6733840
Kerk Strijen Kerkstraat 48
3291 AM Strijen
078-6741439
Kerk Strijensas Kerkplein 2
3292 AD Strijensas
078-6743691

Salvatori & Kerkelijk Bureau 

Salvatori Oude Havenweg  3
3291 AT Strijen 
078-6741579
Kerkelijk Bureau Oude Havenweg  3
3291 AT Strijen 
078-6743095


Openingstijd:
woensdag van 10.00-12.00 uur

 
Ledenadministratie C. de Geus  078-6743434

Wijkgemeente 1

Predikant vacant  (078-6741315)
Scriba Dhr. J. van der Pligt  078-6743608

Wijkgemeente Ichthus

Predikant vacant (078-6741484)
Ambulant predikant Ds. G.E. van der Hout -- via scriba --
Scriba Mw. D.C. Driesse-Driesse 06-10380558
Preekvoorziener  Bas Riedé 078-6743335  06-54611564

Kerkbode/ringblad

Kopij als volgt aanleveren:    
Strijen algemeen
Wijk 1
Wijk Ichthus

Kosters

Kerk Strijen Kostersteam  
Kerk Mookhoek I. de Zeeuw 078-6735625
Kerk Strijensas Kostersteam  
Kerkelijk Centrum   078-6741579

Organisten

Strijen/Mookhoek L.J. Priem 078-6744106
Strijen/Strijensas A. Saly 06-57083782
Strijen/Mookhoek J.A. Viskil 078-6764781
Strijen/Strijensas/Mookhoek W.J. den Boer 06-55695597
Strijen/Strijensas/Mookhoek P.J. Lukas 06-10584159

Mailadressen van kerkelijke organen

Algemene Kerkenraad
Diaconie 
Evangelisatiecommissie 
Jeugdraad 
Kerkrentmeesters
Zendingscommissie

Clubs

Alpha cursus
Jeugdsoos Perspectief
Jongerenclub 't Hoekie
Jongerenclub 't Zoldertje
Kindernevendienst
Tienerclub Adriël
Youth Alpha
Zondagsschool

Overige mailadressen

Algemeen e-mail adres
Catechesatie wijkgemeente Ichthus
Gemeentegids
Gemeente Groei Groepen
Hervormde vrouwendienst
Jeugddienstcommissie Mookhoek
Jongerendienstcommissie wijkgemeente 1
Jeugddienstcommissie wijkgemeente Ichthus
Kandelaar
Kerkverhuur
Nieuwspagina website
Rommelmarkt
Startdag
Vakantiebijbelklub
Vrouwenvereniging Dorcas
Vrouwengespreksgroep Manninne
ZEBO

Website

Algemeen webbeheer  
Eindredactie Geert van der Steeg
Techniek Damian de Jong