Kerken

Kerk Mookhoek Mookhoek 23
3293 AC Mookhoek
078-6733840
Kerk Strijen Kerkstraat 48
3291 AM Strijen
078-6741439
Kerk Strijensas Kerkplein 2
3292 AD Strijensas
078-6743691

Salvatori & Kerkelijk Bureau 

Salvatori Oude Havenweg  3
3291 AT Strijen 
078-6741579
Kerkelijk Bureau Oude Havenweg  3
3291 AT Strijen 
078-6743095


Openingstijden:
woensdag van 10.00-12.00 uur
donderdagavond van 19.00-21.00 uur

 
Ledenadministratie C. de Geus  078-6743434

Wijkgemeente 1

Predikant Ds. C. Doorneweerd  078-6741315
Scriba Dhr. J. van der Pligt  078-6743608

Wijkgemeente Ichthus

Predikant Ds. J.S. Telgenhof 078-6741484
Scriba Mw. D.C. Driesse-Driesse 078-6743074

Kerkbode/ringblad

Kopij als volgt aanleveren:    
Strijen algemeen
Wijk 1
Wijk Ichthus

Kosters

Kerk Strijen Kostersteam  
Kerk Mookhoek I. de Zeeuw 078-6735625
Kerk Strijensas Kostersteam  
Kerkelijk Centrum   078-6741579

Organisten

Strijen/Mookhoek L.J. Priem 078-6744106
Strijen/Mookhoek J. Terdu 0186-574029
Strijen/Strijensas A. Saly 010-8180893
Strijen/Mookhoek J.A. Viskil 078-6764781

Mailadressen van kerkelijke organen

Algemene Kerkenraad
Diaconie 
Evangelisatiecommissie 
Jeugdraad 
Kerkrentmeesters
Zendingscommissie

Clubs

Alpha cursus
Jeugdsoos Perspectief
Jongerenclub 't Hoekie
Jongerenclub 't Zoldertje
Kindernevendienst
Tienerclub Adriël
Youth Alpha
Zondagsschool

Overige mailadressen

Algemeen e-mail adres
Catechesatie wijkgemeente Ichthus
Gemeentegids
Gemeente Groei Groepen
Jeugddienstcommissie Mookhoek
Jongerendienstcommissie wijkgemeente 1
Jeugddienstcommissie wijkgemeente Ichthus
Kandelaar
Kerkverhuur
   
Nieuwspagina website
Rommelmarkt
Startdag
Vakantiebijbelklub
Vrouwenvereniging Dorcas
Vrouwengespreksgroep Manninne
ZEBO

Website

Algemeen webbeheer  
Eindredactie Geert van der Steeg
Eindredactie Helena Telgenhof
Techniek Damian de Jong