De monumentale Grote- of Sint-Lambertuskerk, kan worden gehuurd.
Oorspronkelijk is deze kerk omstreeks het jaar 1000 als Mariakerk gebouwd op een vermoedelijke eerdere kapel. In de loop van de eeuwen is de kerk een aantal keren verbouwd, waaronder een nieuw koor aan het begin van de 15e eeuw.
Het adres is : Kerkstraat 48, 3291 AM  Strijen.

De kerk heeft 588 zitplaatsen in banken. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor 70 zitplaatsen op stoelen voor de banken. Voor een koor of orkest kan (midden in de kerk) ruimte worden gemaakt door die stoelen te verwijderen en het liturgisch centrum met koorhek, tafel en doopvont te verplaatsen. Er ontstaat dan een ruimte van zo’n 75 m2. Indien de kerkhuur doorgaat, kunnen wij u een plattegrond verstrekken.

Coronavirus (COVID19): Door de 1,5 meter-regel is het aantal plaatsen in de kerk gereduceerd tot maximaal 100 personen.

Gratis parkeren voor een autobus of auto’s kan direct achter de kerk, naast het Zalen- en Vergadercentrum “Salvatori”, Oude Havenweg 3, 3291 AT  Strijen.

Voorwaarden

Ons kerkverhuur is echter wel begrensd. Kerkverhuur kan worden geweigerd, indien de te houden activiteit of bijeenkomst tegenstrijdig en/of aanstootgevend wordt geacht voor onze Hervormde Gemeente en/of waar onze kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan.
De beslissing voor wel- of geen kerkverhuur wordt genomen door het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde Gemeente, eventueel zal het genoemde College hiervoor in overleg treden met de eindverantwoordelijke: de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Strijen.
 

Prijzen

Voor de verhuur van deze kerk worden de volgende bedragen gehanteerd:

Huur kerk € 250,- (voor een dag of voor een dagdeel)
Gebruik orgel  € 50,-
Gebruik piano  € 75,-  
Kerkhuur een dag van tevoren € 50,-  (voor een dagdeel; bijv. repetitie of voorbereiding)
Kaarsen in de grote kroonluchters branden € 50,-
Livestream-uitzending *) € 50,-
Gebruik kansel Geen kosten; beslissing door de Algemene Kerkenraad.

*) Vraag bij onderstaande contactpersoon naar de mogelijkheden.


Agenda

De agenda van het kerkgebouw wordt beheerd door de beheerder van Zalen- en Vergadercentrum "Salvatori", mevrouw J. van der Waal. Te bereiken via tel. 078-6741579 of 06-12514368 of via het emailadres:
Kerkverhuur is, mits de agenda van  “Salvatori” dit toelaat, ook te combineren met het gebruik van dit Zalen- en Vergadercentrum, dat direct achter de kerk te vinden is. De loopafstand tussen beide gebouwen is slechts circa 30 meter. In "Salvatori" kan koffie, thee, of ander drinken worden genuttigd. Ook een lunch of diner behoort tot de mogelijkheden.
Ook mogelijkheid tot huur van (kleine) zaaltje(s) voor bijvoorbeeld het omkleden, indien het om een optreden van een koor of orkest gaat. Vraag bij de beheerder naar alle mogelijkheden!
Zie ook: www.salvatoristrijen.nl

Voor de reeds bekend zijnde (orgel)concerten in de kerk, zie de rubriek Concerten onder Activiteiten op deze website.
 

Strijensas en Mookhoek

Ook de kerken in deze plaatsen kunnen worden gehuurd. Zij behoren ook toe aan de Hervormde Gemeente te Strijen. De huurprijs is € 100,00 per dienst of een dagdeel. Voor gebruik van het orgel € 50,00 extra. Geen piano aanwezig en geen mogelijkheid tot het branden van kaarsen in kroonluchters.
Voor deze kerken gelden ook dezelfde voorwaarden als voor het verhuur van de Grote- of Sint-Lambertuskerk in Strijen.
Adressen: Kerkplein 2, 3292 AD  Strijensas en Mookhoek 23, 3293 AC  Mookhoek.

Coronavirus (COVID19): Door de 1,5 meter-regel is het aantal plaatsen in de kerk gereduceerd tot maximaal 45 personen in onze kerk in Strijensas en 30 personen in onze kerk in Mookhoek.


Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Pligt. Tel. 078-6743608 of 06-30092289. U kunt ook e-mailen naar: