In 1948 is in de gemeente een tweede predikantsplaats gesticht en sindsdien wordt de gemeente gevormd door twee wijkgemeenten; wijkgemeente I en wijkgemeente Ichthus.
 
De omvang en de indeling van die wijkgemeenten worden geografisch geregeld, zoals beschreven in het plaatselijk reglement. De scheidingslijn loopt globaal van de Kerkstraat, het midden van de Julianastraat tot de Schelpweg. Wat in het dorp ten westen van deze lijn bevindt, is wijk 1 en tevens De Klem en Strijensas. De rest van de gemeente, inclusief het noordelijke gedeelte, de Oudendijk en Mookhoek/Schenkeldijk is wijk Ichthus. Elk van de wijkgemeen­ten heeft een eigen predikantsplaats en kerkenraad. Deze kerkenraad is ver­antwoordelijk voor de gang van zaken in de eigen wijk. Uiteraard zijn er nogal wat zaken, die het geheel van de gemeente aangaan; die zijn opgedragen aan de algemene kerkenraad (AK).
 
Dit betekent voor u, dat u lid bent van de Hervormde Gemeente Strijen en woont in één van beide wijkgemeenten. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. De pastorale verantwoordelijkheid behoort toe aan één van beide wijkgemeenten. Dit houdt in, dat u pastoraal een beroep kunt doen op uw sectieouderling en/of wijkpredikant, van de wijk waar u bent ingeschreven. U heeft de mogelijkheid om, indien u dat wenst, pastorale overschrijving aan te vragen.
 
Ook de catechese is op deze manier georganiseerd, vanwege de belangrijke pastorale band die tijdens de catechesebijeenkomsten tussen wijkpredikant en jongere gelegd wordt.
 
Voor informatie en/of vragen, kunt u zich wenden tot de scriba van uw wijkgemeente.
 
Scriba van wijkgemeente 1:
Scriba van wijkgemeente Ichthus:
 
Vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad d.d. 7 april 2016.
 
Ds. C. Doorneweerd, voorzitter algemene kerkenraad
B.F. Klootwijk-van der Pligt, scriba algemene kerkenraad