In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor februari en maart 2023 hebben de volgende bestemming:

 
Zondag 5 februari: Mercy Ships
 
Het nieuwste ziekenhuisschip, de ‘Global Mercy’, was eind februari 2022 twee weken lang te bewonderen in Rotterdam. Daarna vertrok men naar West-Afrika om de allerarmste mensen daar te helpen. Staar komt in Afrika nog heel veel voor. Staaroperaties worden bijna aan de lopende band verricht. Mercy Ships – genadeschepen – heeft een christelijk signatuur. Men benadrukt evenwel dat alles en iedereen welkom is. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
Zondag 12 februari: Bijbelvereniging
 
In 1899 ontstond in de VS ‘The Gideons International’. In 1948 werd de ‘Nederlandse Gideons’ opgericht. In 1985 koos men de nieuwe naam: “Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons”. 
De Bijbelvereniging richt zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen. Het is niet de bedoeling dat de Bijbels worden meegenomen. Niettemin heeft men er geen moeite mee als de mensen thuis verder willen lezen.
 
Zondag 19 februari: Noodhulp slachtoffers aardbeving
 
Zondag 26 februari: Kansarme jongeren in Rwanda – gemeenteproject
 
Middels allerlei acties haalt men geld op om dit project van de GZB te ondersteunen. Zo waren er de  ‘Pepernotenactie’, de ‘All-you-can-eat-actie’, de ‘Erwtensoepactie’ en op 11 februari “een Italiaans restaurant” in Salvatori. Ook staat op 13 mei ‘Happen en trappen door de omgeving van Strijen’ op het programma. De GZB steunt hiermee de lokale kerk in Bweyeye in Rwanda, waar jongeren een vaktraining krijgen.
 
Zondag 5 maart: Zending – voorjaarscollecte
 
Zondag 12 maart: Evangelisatiecommissie
Het verkondigen van het Heilig Evangelie (betekent Blijde Boodschap) is de taak van iedere gemeente en alle gemeenteleden. Door de Hervormde Gemeente van Strijen is daarvoor de Evangelisatiecommissie in het leven geroepen. Vrijwilligers proberen iedereen te bereiken: degene die nog nauwelijks iets over het Evangelie heeft gehoord, maar ook degene die er mee is opgegroeid en de weg is kwijtgeraakt. Dat gebeurt middels Evangelisatiediensten en ook door middel van activiteiten op speciale markten. 
 
Zondag 19 maar: Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
Voor de allerarmsten in Oost-Europa is de winter een zeer zware tijd. Voor veel mensen zijn zelfs de meest basale levensmiddelen als brood, groente en aardappelen een luxe. Zeker in de winter wanneer de temperatuur ver beneden het vriespunt zakt en bijna al het weinige geld, dat ze hebben, opgaat aan stookkosten. Via lokale kerken en organisaties ontvangen de arme gezinnen en bejaarden een basispakket, waarin, naast levensmiddelen, ook brandhout en medicijnen zitten.
 
Zondag 26 maart: Leger des Heils – welzijnswerk
Er wordt verschillend gedacht over het Leger des Heils. Maar over één ding zijn we het allemaal eens:
de maatschappelijke betrokkenheid van mensen, die problemen hebben, heeft de volle aandacht van het Leger des Heils. Het welzijnswerk van het leger des Heils verdient de sympathie van veel mensen. Daklozen, verslaafden, weeskinderen en mishandelde vrouwen kunnen terecht in de opvanghuizen In de winter worden extra slaapplaatsen klaargemaakt en wordt er soep uitgedeeld.