In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor juni en juli 2022 hebben de volgende bestemming:

 
Zondag  5 en maandag 6 juni: Zending-Pinkstercollecte
 
 
Zondag 12 juni: Christ’s Hope
 
Christ’s hope is een stichting die als doel heeft om op basis van samenwerking het geven, doen geven en bevorderen van verschillende soorten hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in landen waar veel hiv-/aids-infecties voorkomen. De organisatie gaat uit van een christelijke levensovertuiging. Christ’s Hope ziet kinderen als de meest kwetsbare aidsslachtoffers. Door deze kinderen te begeleiden wil men de cirkel van armoede en ziekte doorbreken. In het seizoen 2020-2021 was Christ’s Hope ons gemeenteproject.
 
 
Zondag 19 juni: Happy Rock Center
 
Eind 2021 overleed Nel Wanjala – Bloemheuvel. Ze was ziek, maar haar overlijden kwam toch onverwacht snel. Haar Keniaanse man John zet het levenswerk van Nel voort: het kinderhuis Happy Rock Center in Eldoret. De overgang van Stichting De Blije Kei naar Kimon verloopt goed. Men blijft een zelfstandig project dat meelift op de kennis en het netwerk van Kimon. De ‘kipactie’ in mei en december is jaarlijks een succes.
 
 
Zondag 26 juni: Actie minima
 
De energieprijzen stijgen snel. En dat niet alleen. Ook de prijzen van de meest basale levensbehoeften gaan omhoog. De zwakkeren in onze samenleving voelen de nood het hardst. Fijn, dat er in Strijen een diaconie is, die de helpende hand uitsteekt naar de mens in de problemen. Door deze daadwerkelijke hulp wil de diaconie Gods Woord uitdragen in daden. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
Zondag 10 juli: Hospice Hoeksche Waard
 
Het Hospice Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland bestaat sinds 2006. In het hospice zijn 4 gastenkamers. Mensen die nog maar kort te leven hebben, vinden er een geborgen plek. Het gaat om de mens als persoon. De verzorging staat voor de best mogelijke kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. De mensen, die te gast zijn, hebben een eigen kamer, zodat zij elk op persoonlijke wijze, samen met hun naasten, de laatste levensfase in rust en vrede kunnen afronden.
 
 
Zondag 17 juli: Armoede in eigen gemeente
 
De prijzen van onze basisbehoeften (eten, stookkosten en huur) gaan schrikbarend snel omhoog. Door omstandigheden zijn er ook in onze gemeente mensen die de eindjes bijna niet meer aan elkaar kunnen knopen. Je redt het nog net, maar een extraatje of lidmaatschap van een vereniging zit er niet meer in.
En dan maar hopen dat er geen strenge winter komt. Een ingewikkelde puzzel. De predikanten en wijkouderlingen ontvangen signalen. Onder strikte geheimhouding helpt de diaconie de medemens.
 
 
Zondag 24 juli: Vluchtelingenwerk
 
Door oorlogsgeweld en natuurrampen zijn er anno 2022 wereldwijd meer dan 100 miljoen vluchtelingen. Met wanhoop in de ogen vlucht men uit het getroffen gebied met slechts een plastic tas met de laatste persoonlijke spullen. Qua kleding heeft men niet meer dan hetgeen dat men draagt. Je bent alles kwijt: je huis, je vrienden, je werk. Ook in Nederland klopt men aan. Meerdere organisaties begeleiden de vluchtelingen vanaf het moment van aankomst totdat ze zichzelf kunnen redden. Laten we in Nederland de échte vluchteling (de mens van wie het leven gevaar loopt) de helpende hand toereiken.
 
 
Zondag 31 juli: Open Doors
 
Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis. Men werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. Het werk van Open Doors houdt in dat men westerse christenen wil betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt men speciale campagnes, organiseert Open Doors reizen naar gesloten landen en geeft men presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.