Basis van de Jeugdraad is het moderamen. Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

Jeugdouderling Wijk I:
Vincent Roobol (voorzitter)
Jeugdouderling Ichthus:
Lex de Jong
Penningmeester:
Marc Looren
Secretaris:
Lenie Sinterniklaas-van Wingerden

Het moderamen vergadert 2 weken voor de Jeugdraadsvergadering en stelt de agenda samen.  Al dan niet aangevuld met punten ingebracht door de clubs.

Alle clubs van het jeugdwerkkader hebben zitting in de Jeugdraad. Elke club is vertegenwoordigd in de Jeugdraad dmv een primus of een secundus. De primus is in eerste instantie degene die de vergaderingen bijwoont. Bij zijn/haar afwezigheid neemt de secundus die plaats in. De clubs bepalen zelf wie er primus en secundus is. Naast een vertegenwoordiger van iedere club, is ook de Diakonie vertegenwoordigd in de Jeugdraad. Het college van Kerkrentmeesters biedt zonodig ondersteuning, maar is niet permanent vertegenwoordigd.

De voorzitter leidt de vergadering en bereidt een stukje bezinning voor waar we met z'n alleen eerst over discussiëren/nadenken voordat we gaan vergaderen. De vergaderingen beginnen om 19.30 (tenzij anders aangegeven) en sluiten meestal rond 21.30 uur. De vertegenwoordigers van de clubs sluiten om de beurt de vergadering. 

Samenstelling van de Jeugdraad
Adriël ?
Diaconie per toerbeurt een afgevaardigde
't Hoekie Ineke de Zeeuw
JeugddienstMookhoek  
Jeugddienst Strijen Lennard van Gelder
Jongerendienst Strijen waarneming door Vincent Roobol  
Kindernevendienst Joke Engels
Soos  
't Zoldertje Govert Voordendag
Zondagsschool Sarian Hoogenboezem