"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van alle zendingsgelden wordt (tenzij een specifieke bestemming is opgegeven) evenredig verdeeld voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd. Bedenk dat zij het in veel gevallen nog veel moeilijker hebben dan wij in Strijen en omgeving! 

* Potgrondactie voor de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).
Dit jaar zijn 180 zakken verkocht. Daarnaast werd ook € 75,95 aan giften ontvangen. Totaal kunnen hiervoor 104 Bijbels worden weggegeven. Landelijk is de opbrengst: totaal 8.400 Bijbels kunnen worden geschonken aan christenen in Syrië, Pakistan, India en meerdere landen in Oost-Azië. 
Fijn dat we dit met elkaar mogelijk konden maken, dat we dit als Hervormde Gemeente van Strijen konden doen. Boven alles zij de Heere gedankt voor het zegenen van deze actie. Zo kunnen met met elkaar ervoor zorgen dat God Woord wordt doorgegeven en terecht komt bij hen, die hongerig zijn naar het heerlijk Evangelie van de Blijde Boodschap. Dat men ook daar, waar vaak vervolging heerst, mag lezen van Jezus Christus, opgestaan uit de dood, Pasen, opstanding vieren!
Als zendingscommissie willen we Ilse de Zeeuw en Otto Notenboom bedanken voor hun werk hieraan. Dit geldt ook voor fam. Terlouw (beschikbaarstelling terrein), fam. W.A. Reedijk (back-up) en Emil Troost voor hulp bij Ilse en Otto. Allen dank!
(Zie voor algemene informatie op de pagina "Taken".)

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld of collectebonnen, wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf direct willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente):
het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren dient u als naam "Diaconie Herv. Gem." aan te geven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld of zendingsgeld of collectegeld. Het geld wordt evenredig verdeeld voor het zendingswerk van de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. Zie bij de pagina "Taken".
Hierdoor kunnen wij hen als Hervormde Gemeente van Strijen in Afrika (Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!!

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!!   Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Kaarten, lege tonervullingen, inktcartridges, oude mobieltjes...... Het heeft voor de zending waarde.
Zie voor alle gegevens hierover op de pagina "Taken" en scroll naar beneden.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
De nieuwsbrieven worden ongeveer elk kwartaal, in de week voorafgaand aan één van de vier Zendingscollecten in het jaar, verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten. 
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wilt lezen, klik dan hier door naar onze "Nieuwsbrief"-pagina.
Indien een nieuwsbrief per email gewenst wordt, a.u.b. een berichtje zenden aan: .
Mocht u/jij een nieuwsbrief liever op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Wij willen u graag hiermee helpen! 

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.
De eerstvolgende vergadering van de Commissie zal op woensdag 27 maart 2024 in Salvatori worden gehouden. Wilt u/jij ook het werk van de commissie in het gebed opdragen?!
Een vraag voor de Commissie? Stel deze aan één van de commissieleden of mail naar:

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie en hulp door sommige gemeenteleden.

Alles D.V. (Jakobus 4 : 15)