"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over alle ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van de zendingsgelden is bestemd voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld, wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken: het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10 van de Zendingscommissie. (N.B.: Bij internet bankieren wordt als naam "Diaconie Herv. Gem." aangegeven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld.
Hierdoor kunnen wij als Hervormde Gemeente onze ondersteunde Zendingswerkers in Afrika (Congo en Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!! 

* Sparen voor de zending; doet u/doe jij toch nog wel mee...? Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Nu we door het coronavirus veel meer thuis zijn, wellicht tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is!

Als Zendingscommissie willen wij deze doorlopende spaaractie nogmaals onder uw aandacht brengen. De zending (Kerk in Actie en GZB) kan veel geld inzamelen door het inleveren van de volgende zaken:
 - lege cartridges;
 - oude mobiele telefoons;
 - kaarten van Anton Pieck, ansichtkaarten van steden, dorpen en landen (compleet inleveren, hiervan geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 - enveloppen met postzegel en barcode onderaan! (compleet aanleveren a.u.b.);
 - postzegels die op andere kaarten (bijvoorbeeld felicitatiekaarten) voorkomen (mag ook compleet worden ingeleverd, dan worden ze door de afnemers uitgeknipt).
Alle enveloppen, waar kaarten in zaten, hebben dus alleen waarde, indien er een barcode op staat. Zo niet, kunt u de postzegel uitknippen, want zonder barcode is de envelop niets waard.
Postzegels, indien los ingeleverd, dienen ruim om de postzegel te worden uitgeknipt.
Verjaardagskaarten, Kerstkaarten, enz., behalve bovengenoemde kaarten, hebben dus helaas geen waarde meer (behalve de postzegel, als de kaart niet in een envelop zat) en kan u zelf bij het oud papier weggooien - de eventuele enveloppen hiervan, met postzegel en  barcode, hebben dus wel waarde!!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande twijfelen wat u wel of niet kunt inleveren: doe alles in een doos en levert alles in (wordt met liefde uitgezocht); beter teveel ingeleverd dan te weinig! Ook kunt u altijd bellen.
Informeren- en inleveren bij de familie Van Weverwijk, Roerdompstraat 84, Strijen, tel. 078-6741823.
Heel fijn als u wilt (blijven) meesparen voor de Zending!

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, zie op onze webpagina "Nieuwsbrief".
Mocht u/jij een nieuwsbrief op papier, welke in onze kerken worden uitgedeeld, "gemist" hebben: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. 6747731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze nieuwsbrieven graag wilt (blijven) ontvangen. Of zo gewenst per email, een berichtje zenden aan:

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.