"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over alle ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van de zendingsgelden is bestemd voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* Gerbera-actie GZB.
De GZB houdt een Pinksteractie "Houd het vuur brandend" met als speciale dag zaterdag 15 mei. Zie hiervoor hun website.
In verband hiermee wordt de gerbera-actie gehouden.
Koop vóór 10 mei een boeket van 15 gerbera's (met lange stelen) voor € 8,95, waarvan € 5,00 (!) door de GZB aan het zendingswerk van de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers zal worden gegeven! Dus voor de fam. Folmer en de fam. Mager (zie gegevens op de pagina "Taken").
Bestel meerdere boeketten en geef er weg aan geliefden of aan hen (naasten) die het volgens u nodig hebben!
Bestellen: email: of bel 078-674 4225 of app naar 06-3050 2763 .
Afhalen van de bestelde boeketten op woensdag 19 mei in "Salvatori" van 19:30 uur tot 20:30 uur! Ook is het mogelijk de gerbera's bij u thuis te bezorgen, dit graag tegelijk met uw bestelling opgeven,
Laten we als gemeente onze zendingswerkers bemoedigen en gerbera's bestellen!

* De fam. Folmer (artsenechtpaar) kunt u op TV zien of terugkijken; uitzendingen van hun werk- en vlucht uit Itendey en werk in Lolwa, beiden in Congo, worden uitgezonden door EO-MetterdaadNPO 2, zaterdag vanaf 17:35 uur (lengte zo'n 25 minuten) op de volgende datums: 1 mei, 8 mei, 15 mei en 22 mei. Kijk of kijk terug, erg indrukwekkend!! Daarnaast zijn-/worden diverse keren hierover door de EO op willekeurige momenten een klein filmpje van maximaal 3 minuten uitgezonden.
Verdere informatie over de fam. Folmer en de andere door ons ondersteunde zendingswerkers, zie de pagina "Taken".

* GZB Pinkstercampagne "Houd het vuur brandend!"
Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Vuur staat ook voor geloof, voor de Heilige Geest. De GZB wil graag met u en met jou "op weg gaan" naar Pinksteren. Daarom zijn er diverse acties onder bovengenoemd motto. O.a. op zaterdagavond 15 mei een GZB-event. Geef(t) u/jou op via het aanmeldingsformulier op www.gzb.nl/event. Wilt u dit event samen met iemand anders bekijken/beleven? Geef dit door op het emailadres: of telefonisch aan Lenie Sinterniklaas: (078-) 674 4225. Dan zal worden geprobeerd groepjes te maken om zo gezamenlijk te kijken (afhankelijk van wat wegens corona dan is toegestaan).

* Opbrengst van onze jaarlijkse potgrondactie.
Deze is bestemd voor de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) en hiervoor worden Bijbels geschonken aan landen, waar de roep om Gods Woord zeer groot is en er geen (betalende) Bijbels voorhanden zijn of mogen worden verkocht, vooral Aziatische landen. Deze actie hield onze Zendingscommissie dit jaar al voor de zevende keer en mocht tot grote zegen zijn:
Totaal mocht we als Hervormde Gemeente Strijen € 1.274,50 (inclusief giften) ophalen; goed voor ongeveer 150 Bijbels (243 zakken potgrond)!! (In 2020 was dit 90 Bijbels / 150 zakken).) Als Commissie zijn wij zeer dankbaar dat u zo massaal potgrond voor het goede doel hebt ingekocht. Gods Woord mag doorgaan, ondanks tegenstand. Landelijk: 6.314 Bijbels totaal!
Zie ook het bericht in het maandblad "De Kandelaar" (Algemene berichten) van onze gemeente, uitgave mei 2021.

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld (of collectebonnen), wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente): het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren wordt als naam "Diaconie Herv. Gem." aangegeven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld.
Hierdoor kunnen wij als Hervormde Gemeente onze ondersteunde Zendingswerkers in Afrika (Congo en Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!! Wie wij ondersteunen: zie de pagina "Taken".

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!! Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Zie voor alle gegevens hierover de pagina "Commissie" en scroll naar beneden.
Nu we door het coronavirus veel meer thuis zijn, wellicht tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is!

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, zie op onze pagina "Nieuwsbrief".
Ook worden de nieuwsbrieven verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten.
Mocht u/jij een nieuwsbrief (welke in onze kerken werden uitgedeeld, maar door de coronacrisis tijdelijk niet), niet digitaal kunnen ontvangen en deze graag op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze uitgebrachte nieuwsbrieven graag op papier wilt blijven ontvangen. Of zo gewenst per email, zendt een berichtje aan: .
Wij willen u graag hiermee helpen! Steunt u ons/onze Zendingswerkers..?! Dank u wel. En jij, jongere, ook bedankt.

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.