"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van alle zendingsgelden wordt (tenzij een specifieke bestemming is opgegeven) evenredig verdeeld voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd. Bedenk dat zij het in veel gevallen nog veel moeilijker hebben dan wij in Strijen en omgeving! 

* Potgrondactie i.s.m. Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).
GEWELDIG: De opbrengst van deze voor de negende keer gehouden actie!
Allereerst dank aan God. Daarna onze dank aan allen, die potgrond kochten en aan Ilse de Zeeuw en Otto Notenboom, die dit namens de Zendingscommissie georganiseerd hebben. Ook dank aan fam. Terlouw  voor het beschikbaar stellen van hun terrein voor alle bestelde potgrond; tevens dank aan de fam. W.A. Reedijk voor de back-up.
Er mochten liefst 198 zakken potgrond worden verkocht en met giften erbij, geeft dit een opbrengst van 107 Bijbels, welke alleen al van onze gemeente door HVC kunnen worden wegggeven aan mensen in India, Pakistan, Afghanistan, China en het Midden-Oosten. Mensen die hunkeren naar Gods Woord, maar geen Bijbel in hun taal kunnen krijgen of kopen. Dat het tot grote zegen mag zijn!!

* GZB-dag op zaterdag 18 maart.
Thema was "Bid (zonder ophouden)." Werd gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.
Het was een hele fijne dag. Er waren sprekers uit de Filipijnen en Malawi. Ds. Hastings Phale, evangelist uit Malawi, meldde: "Deel het Evangelie in afhankelijkheid van het gebed met God."
Blijft u bidden voor het zendingswerk wereldwijd?!

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld (of collectebonnen), wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente): het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren dient u als naam "Diaconie Herv. Gem." aan te geven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld of zendingsgeld of collectegeld. Het geld wordt evenredig verdeeld voor het zendingswerk van de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. Zie bij de pagina "Taken".
Hierdoor kunnen wij hen als Hervormde Gemeente van Strijen in Afrika (Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!!

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!!   Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Kaarten, lege tonervullingen, inktcartridges, oude mobieltjes...... Het heeft voor de zending waarde.
Zie voor alle gegevens hierover op de pagina "Commissie" en scroll naar beneden.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, klik dan hier door naar onze "Nieuwsbrief"-pagina.
Ook worden de nieuwsbrieven verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten.
Mocht u/jij een nieuwsbrief (welke in onze kerken werden uitgedeeld, maar door de coronacrisis tijdelijk niet), niet digitaal kunnen ontvangen en deze graag op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze uitgebrachte nieuwsbrieven graag op papier wilt blijven ontvangen. Of zo gewenst per email, zendt een berichtje aan: .
Wij willen u graag hiermee helpen! 

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.
De eerstvolgende vergadering van de Commissie zal zijn op D.V. dinsdag 4 april 2023 (i.p.v. maandag 13 maart 2023).
Een vraag voor de Commissie? Stel deze aan één van de commissieleden of mail naar:

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.

Alles D.V. (Jakobus 4 : 15)