Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

Na de persconferentie van dinsdag 12 januari j.l.waarin bekend gemaakt werd dat de huidige lock down verlengd wordt t/m 9 februari, heeft het moderamen van de algemene kerkenraad overleg gehad.
U zult begrijpen dat besloten is om de genomen maatregelen met betrekking tot Salvatori en het jeugdwerk ook te verlengen. Dit in elk geval tot begin februari. 

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
(Galaten 5:25)
 

Op D.V. zondag 17 januari is er weer een jongerendienst in de dorpskerk. De dienst begint om 10 uur en ds. C. Doorneweerd hoopt voor te gaan.

Het thema is: 'Noach, de zondvloed en de regenboog'. Dit staat beschreven in Genesis 8 en 9.
Deze geschiedenis staat op het zevende raam van onze kerk afgebeeld.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we geen preekbespreking in Salvatori. Wel zijn er diverse verwerkingen, die hier ter download worden aangeboden.

Bouwplaat ark van Noach
Kleurplaat ark van Noach
Puzzel
Woordzoeker ark van Noach
Vragen preekbespreking

De jongerendienstcommissie