Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

Nu de nieuwsbrief niet in de kerk kan worden uitgedeeld, kunt u hem op onze website lezen: klik hier, of ga naar de pagina van de zendingscommissie (onder Evangelisatie).
 

Voor de bewoners van de Hoge Weide zal - zolang het niet mogelijk is om daadwerkelijk samen te komen - elke vrijdagavond om zeven uur de weeksluiting worden uitgezonden vanuit de ZEBO-studio.

De bewoners kunnen de weeksluiting via kanaal 1 op hun kamer ontvangen.
Overige belangstellenden kunnen meeluisteren via de webpagina van de ZEBO:
https://hervormdstrijen.nl/activiteiten/zebo/uitzendingen.
Achteraf downloaden en beluisteren van de weeksluiting is ook mogelijk vanuit het ZEBO-archief. De link hiervoor staat op de genoemde webpagina.

 

Vanwege de aanhoudende coronacrisis met alle gevolgen van dien, gaat ook de wekelijkse Bidstond van de woensdagavonden op dezelfde wijze voort. Dit is een moment van verootmoediging, maar ook van troost en hoop voor de gemeente en ieder persoonlijk.

Concreet betekent dit dat de kerkklokken van 19.00 – 19.15 uur zullen luiden. Hierna gevolgd door meditatie en gebed en afgesloten met orgelmuziek.

Beide predikanten zullen hierin voorgaan, organisten en kosters verlenen hun medewerking. Deze Bidstond zal via kerkradio, kerkomroep en livestream te horen en te zien zijn.

Psalm 86 is een gebed in grote verdrukking:
‘HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij’, Ps. 86:6,7.

Ds. J. S. Telgenhof
Ds. C. Doorneweerd
 

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de kerkenraad in haar vergadering van 10 maart j.l. het volgende dubbeltal opgesteld, voor de nog openstaande vacature van ouderling:
de heer A.L. Tuk – Boompjesstraat 39 en de heer D. Verblaauw – Binnensingel 65.
Door de corona maatregelen hebben we de stemmingsvergadering uitgesteld. Nu er door de regering enige versoepelingen zijn aangekondigd willen we toch een aangepaste verkiezingsavond houden.
Deze inloop-verkiezingsavond zal zijn op D.V. dinsdagavond 2 juni in de Dorpskerk. Voor meer info, klik hier op: lees meer...
 

Naar aanleiding van de maatregelen vanuit de overheid m.b.t. het Corona virus hebben we ons als kerkenraden beraden wat te doen als Hervormde Gemeente Strijen.

Het volgende is besloten:
Kerkdiensten. Voorlopig zijn de kerken dicht. De diensten worden volgens het gebruikelijke rooster gehouden en u kunt deze digitaal beluisteren via de kerkradio of het internet. Op deze manier gaat de Woordverkondiging, ook in deze tijd van zorgen, wel door.
Echter op 5 april, 19 april, 3 mei en 17 mei zijn er geen diensten vanuit Mookhoek. Er is dan één ochtenddienst vanuit Wijkgemeente Ichthus, uitgezonden vanuit Strijen. Zondag 5 april is er geen belijdenisdienst.

Ouderenpastoraat. Ook hierin volgen we het advies van de overheid om zeer terughoudend te zijn. Het pastoraat zal zo veel mogelijk telefonisch worden gedaan.
Jeugdwerk. Gaat de komende weken (t/m 31 mei 2020) niet door.
Catechese. Alle bijeenkomsten, voor zowel jeugd als volwassenen, komen te vervallen (t/m 31 mei 2020). De predikanten zullen overleggen m.b.t. de belijdeniscatechese.
Overig. Alle overige activiteiten in de kerken worden afgelast (t/m 31 mei 2020).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.
Graag deze informatie delen, zodat zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.

We beseffen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar voelen ons verantwoordelijk om deze keuzes te maken. Bovenal leggen we de zorgen rondom deze kwestie in Gods hand.
“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5:7).

Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Strijen