Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen door veel buiten te organiseren dat het - gezien de huidige besmettingscijfers - door kan gaan.
We zijn op zoek naar extra hulp voor die dag. Aanmelden kan bij Melissa Roobol ().
Voor de vossenjacht die voor de middag in de planning staat moet je je net als vorig jaar weer opgeven bij Thera Groeneweg ().
Het koffiedrinken, de sing-in en BBQ hebben (voorlopig) vrije inloop en is (nog) geen aanmelding voor nodig.
Het exacte programma met tijden worden eind augustus via de afkondigingen, de beide wijk-apps, website, kerkblad en ZEBO vermeld.
 
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Het toerustingsprogramma 'Bouwstenen voor je geloof' richt zich op christenen die willen groeien in geloof. Naast algemene verdieping ligt de nadruk ook sterk op karaktervorming: hoe kan ik leren om een goede discipel (leerling) van Jezus te zijn? Door het volgen van dit programma, word je geholpen te groeien:
- in kennis van de Bijbel en de fundamenten van het christelijk geloof
- in een persoonlijke relatie en omgang met God
- in het uitstrekken naar meer van Gods Geest in het persoonlijk leven
- in het delen en uitleven van je geloof, in woord en daad.
 
Door wie en voor wie
De cursus wordt gegeven door het predikanten echtpaar Helena en Jouke. De cursus is voor toerusting binnen de eigen wijkgemeente, maar iedereen die wil groeien in geloof is welkom. 
 
Locatie, data, kosten en opgave
D.V. MAANDAG van 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee.
Module 1: 5 en 19 sep, 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 nov, 12 dec 2022
Module 2: 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 mrt, 3 en 24 april 2023
 
Locatie: Strijen, Salvatori grote zaal naast de Grote Kerk
Kosten: €27,50 per module; €45 voor 2 modules; €80 voor 4 modules
 
Geef je op voor 1 juli via: of mobiel: 0640482794. Dan bestellen wij in een keer de mappen bij het Evangelisch College.