Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus is voornemens een beroep uit te brengen op ds. J.S. Telgenhof uit Hierden. De gemeente krijgt conform de kerkorde 5 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dus NIET tegen de predikant. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot 20 september schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba DC Driesse-Driesse, Hilsondusstraat 37.

In het vertrouwen dat er geen bezwaren zullen zijn tegen de gevolgde procedure willen we de beroepingsbrief DV 21-9 bij ds. Telgenhof gaan brengen. Op die datum zal het beroep ingaan conform de kerkorde. Op DV 22-9 zal ds. Telgenhof in de dienst voorgaan zodat de gemeente kennis kan maken met de predikant die we nu nog voornemens zijn te beroepen. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in Salvatori om kennis te maken met de predikant en zijn vrouw.

Om de gehele gemeente gelegenheid te geven om kennis te maken met ds. Telgenhof is er die zondagmorgen geen dienst in Mookhoek. Als u vervoer nodig hebt naar Strijen, kunt u contact opnemen met de scriba Danja Driesse.

Wilt u bidden voor het beroep?