Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

De Hoop en St. Aleh. Dit zijn enkele doelen van het gemeenteproject in de afgelopen jaren. Momenteel is ons gemeenteproject Christ’s Hope. Vanwege corona heeft dit project 2 jaar geduurd. Voor een volgend project willen we weer vragen om uw/jouw inbreng.

Er zijn enkele uitgangspunten:
- christelijke organisatie
- gemeentebrede interesse
- toegankelijk doel voor zowel jongeren als ouderen
- organisatie moet ANBI-status hebben
- bij voorkeur dient de indiener zitting te nemen in het projectcomité.

Graag willen wij u/jou uitnodigen een voorstel voor het nieuwe gemeenteproject in te dienen, uiterlijk 25 juni 2021, bij de scriba van de algemene kerkenraad, Burgiette Klootwijk. De algemene kerkenraad hoopt dan in haar vergadering van juli a.s. een project te kiezen, waarvoor we ons met elkaar kunnen inzetten. Dit kan via de mail   of per post. Noord Kavelsedijk 12 3291 LW Strijen

In samenwerking met de stichting “Als kanker je raakt” houdt de Hervormde Gemeente van Strijen, wijk Ichthus een ontmoetingswandeling in het natuurgebied van Strijensas.
En een bijeenkomst voor de mensen die niet kunnen of willen wandelen. Op woensdagmorgen 23 juni, van 10.15 -12.00 uur voor iedereen die kanker heeft (gehad), voor naasten of nabestaanden.
Ben jij of iemand uit je omgeving geraakt door kanker? Wellicht is dit dan iets voor jou.
In een ontspannen sfeer, (in de buitenlucht) is er ruimte om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten.
Opgave t/m 21 juni kan bij Helena Telgenhof, via t. 0636311731 of e. of via de website van de stichting
Ontmoetingswandeling en bijeenkomst Geraakt door kanker Strijen - Als kanker je raakt
Daarna volgt meer informatie.
 

Het kerkelijk bureau in Salvatori gaat ook weer open!

Vanaf woensdag 9 juni wekelijks geopend op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Vanaf donderdag 17 juni wekelijks geopend op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Maximaal 1 bezoeker tegelijk. Eventueel overige bezoekers moeten buiten of in de hal wachten.
 

Donderdagavond 24 juni organiseert de missionaire commissie een zomerzangavond op het kerkplein, aanvang 19:00 uur.  U kunt u vanaf maandag 14 juni tot en met maandag 21 juni opgeven via de website of telefonisch bij Henk de Geus 06-12381380. Mensen die willen zitten moeten zelf een klapstoel meenemen.  Bij regen gaat de avond niet door en worden de mensen die zich hebben opgegeven geïnformeerd. Het thema voor deze avond zal zijn: "Zelfs vind de mus een huis"