Beide wijken bieden hun jongeren catechese aan. In de catechese leer je wat het christelijk geloof inhoudt en leer je een christen te worden/ zijn. Dat leerproces wordt persoonlijk begeleid door je predikant. Om dit leren onder begeleiding goed te laten verlopen, is het belangrijk dat je bij je eigen predikant catechese volgt. Is dat op één of andere manier een probleem voor je; overleg dan met je eigen predikant over de mogelijkheden.

Ben jij 12-16 jaar, dan is dit voor jou:

Follow-Me

De FM is de catechese opzet voor de jongeren van 12 tot 16 jaar. Follow Me betekent: Jezus zegt tegen jou: Volg Mij en wij als FM-team proberen Hem als iets langer te volgen, daarom zeggen wij ook: Volg ons naar Jezus. Zo bieden we je een opleiding aan die heel je tienertijd duurt, waarin je opgeleid wordt tot een bewust en persoonlijk geloof. De lessen geven jou een plaats en tijd, waar jij, samen met leeftijdsgenoten jouw vragen over het geloof kunt stellen, antwoorden vinden en er hopelijk toe komt om Jezus' vraag aan jou te beantwoorden!

De Follow-Me-avonden zijn op maandag 19.30-20.30 uur (12-16 jaar)
Elke avond heeft deze opzet:

- 19.30 uur gezamenlijk begin met de inleiding op het onderwerp in een korte viering van 20 minuten;
- daarna een groepsgesprek met je eigen mentor en je eigen vaste groepje tot 20.30 uur;
- 20.30-21.00 uur chillen in de jeugdzaal met fris en chips (niet verplicht)

In elk FM seizoen wordt er ook een ouderavond gehouden. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met wat hun kinderen op deze catechese doen.

Catechese 16+

De 16+ catechese-avonden zijn op dinsdag 19.30-20.30 uur (16+)

Ben je 16 jaar en ouder word je uitgenodigd voor de 16+ catechese. Met een klein team gaan we met elkaar in gesprek over de onderwerpen die jullie aan het begin van de cursus aandragen. Afwisselend zullen we jullie vragen verkennen, een Bijbelstudie er over houden of in de praktijk brengen. Deze catechese houden we op dinsdagavond. Nieuw: ook deze avonden zullen we chillend besluiten (niet verplicht).

Alternatief

Vroeger hielden we een extra catechisatie voor mensen die op de avond van de gewone catechisatie niet konden (bezemgroep) en in Mookhoek. Deze extra mogelijkheid werd de afgelopen jaren een beetje gemist. Als iemand dit wil, meld je bij de predikant om te kijken of zoiets haalbaar is.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese-avond zijn op:woensdag/donderdag 19.30-21.00uur (alle leeftijden)
Zie ook 'Belijdeniscatechese wijk Ichthus'