In 2018 zullen we in onze gemeente vooralsnog voor het laatst meewerken aan de landelijke week van gebed.

Vol van Zijn liefde, genade en kracht, mogen we samen biddend het nieuwe jaar ingaan, om Zijn licht te verspreiden. Januari, een nieuw jaar, en dus ook weer de week van gebed. Het beste begin van elke dag is een moment om God te zoeken. Een nieuw jaar kan daarom niet beter worden begonnen dan als gemeente met elkaar in gebed God te zoeken.

Contact over gebed in onze gemeente: mail naar 

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Daarvoor komt vanaf oktober materiaal beschikbaar.

Op de website www.weekvangebed.nl kunt u veel meer lezen over de landelijke week van gebed.
Komt u ook mee bidden!

 

Week van gebed in 2018 - in de grote kerk Strijen ma. di. wo. kerk open om 19.00 uur.

 

RECHT DOOR ZEE - "Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht." (Exodus 15 vers 6a)

 

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse

 

gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt

 

aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Dit is terug te vinden in het materiaal dat speciaal voor de Week van Gebed 2018 is ontwikkeld.

 

 

De landelijke gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie. Er wordt door kerken vanuit vele achtergronden aan meegedaan. In onze gemeente hebben we in 2007 voor het eerst aan de landelijke gebedsweek meegedaan, sindsdien doen we dat elk jaar.
Het leven van een christen, en dus ook van de gemeente, staat of valt bij het gebed!
Voor meer informatie over de landelijke gebedsweek kunt u terecht op de volgende twee sites: www.weekvangebed.nl en www.ea.nl

Thema's gebedsweken van de voorgaande jaren:

 • 2017: Jouw hand, mijn glimlach. Over verzoening n.a.v. 2 Kor 5:14-20.
 • 2016: Het woord is aan jouw" Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen.
 • 2015: Dorst n.a.v. Johannes 4 vers 7: Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.'
 • 2014: Is Christus dan verdeeld? n.a.v. 1 Kor 1:13.
 • 2013: Wandelen met God
 • 2012: Winnen met gevouwen handen
 • 2011: Trouw en toegewijd  
 • 2010: Jij bent mijn getuige
 • 2009: Eén in Gods hand
 • 2008: Bidden met open handen
 • 2007: De Koning komt