In 2023 doen we in onze gemeente de hele week mee met de landelijke week van gebed. Deze begint op zondag 15 januari. 
In de middagdienst die om 16.00 uur begint staan we stil bij het thema van deze week: Doe goed, zoek recht.
Daarna hebben we van maandag t/m zaterdag twee momenten per dag waarop de kerk open is: elke dag 's morgens van 11.00 uur tot 12.00 uur. Er is dan ruimte en tijd voor stil aanwezig zijn of een gesprekje en/of gebed. Ook zal er soms muziek gemaakt worden.
's Avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur is de kerk weer open. Dan zal het thema van de dag worden toegelicht en wordt er in kleine groepjes met elkaar gebeden.
Uiteraard is bidden niet verplicht, u kunt ook gewoon aanwezig zijn en stil in uw hart meebidden.

Contact over gebed in onze gemeente: mail naar 
Op de website www.weekvangebed.nl kunt u veel meer lezen over de landelijke week van gebed.

Komt u ook meebidden?