Preekbespreking Jongerendienst 15-11-2020

 1. De dag van de Heere komt als ‘een dief in de nacht’ (vers 2). Waarom gebruikt de Bijbel het beeld van een dief?
 2. ‘Maranatha blijv’ ons wachtwoord’. Zie jij uit naar de komst van Jezus?
 3. Wat is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad (vers 14)?
 4. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente (vers 13)?
 5. Herkennen we dit in onze gemeente?
 6. Paulus geeft een aantal adviezen. Kunnen we elkaar helpen dit in de praktijk te brengen?
  1. Altijd blij (vers 16)
  2. Altijd bidden (vers 17)
  3. Altijd danken (vers 18)
  4. Enz…
 7. Wat neem je mee van deze preek?

Vragen of opmerkingen n.a.v. deze dienst? Reageer gerust:


Zondag 8 december 2019 "Ben jij online met God?"

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,

zoek Zijn aangezicht voortdurend.

…laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

1 Kron. 16:11 en 10b

 Negen adviezen:

 1. Maak tijd voor God. Neem elke dag de tijd om met de Heere te praten.Plan dat. Kies een vast moment op de dag…en zet dat in je agenda.
   
 2. Zoek een plek waar je niet gestoord wordt: een plek waar je hardop tegen de Heere kunt praten…en waar je alles kunt zeggen.
   
 3. Zorg ervoor dat je niet wordt afgeleid. Zet je laptop, computer, en telefoon even helemaal uit (als dat kan). Zet ze niet op trilfunctie…want als je telefoon gaat trillen...wil je toch ff kijken.
   
 4. Vraag om Gods Geest. Vraag de Heere jou te vervullen met Zijn Geest. Je hebt Zijn Geest nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen en geloven + om in te kunnen zien hoe bijzonder de Heere is.
   
 5. Zoek contact met de Heere door naar Hem te luisteren. Lees elke dag zelf in de Bijbel: doe je best om te begrijpen wat er gezegd wordt. Luister ook naar christenen die de Bijbel uitleggen: in de kerk, op internet, via een Podcast. Breng in gebed onder woorden wat je over de Heere gelezen of gehoord hebt…en prijs de Heere daarvoor (net als David in de Psalmen)

  .…en door tegen Hem te praten: met een gebed dat je geleerd hebt (zoals het ‘onze Vader’), maar het is goed om ook in je eigen woorden aan de Heere te vertellen wat je denkt, voelt, gedaan hebt.
   
 6. Praat hardop. Dat kan met een luide stem…of met een zacht stemgeluid. Maar zorg ervoor dat jij je eigen stem kunt horen als je tegen de Heere praat of als je in de Bijbel leest. Dat helpt om je beter te kunnen concentreren en de kans is groter dat wat je zegt of leest beter tot je doordringt, meer doet.
   
 7. Wees eerlijk tegen de Heere. Zeg eerlijk wat je denkt, voelt en gedaan hebt. Hij weet het allang, maar Hij wil dat je het zelf eerlijk tegen Hem zegt. Wees eerlijk over alles.
   
 8. Vraag wat je echt nodig hebt: vergeving, (harts)verandering, hulp, kracht, wijsheid, liefde in je hart voor mensen om je heen en  vooral ook liefde voor de Heere.
  Vraag dit in Jezus’ Naam: de Heere wil ons verhoren vanwege Hem!!
   
 9. Verheug je in de Heere (Jezus). Laat je hart blij worden van het contact dat je hebt met de Heere. Vraag de Heere je ogen te ‘openen’ zodat je onder de indruk raakt van de Heere Jezus en van wat Hij gedaan heeft. Laat je hart blij worden door te denken aan, te praten over, te zingen van de Heere en hoe machtig, groot, genadig, liefdevol en goed Hij is. Vertel aan je eigen hart, aan jezelf dus, hoe geweldig de Heere is…en hoe bijzonder en mooi het is wat Hij gedaan heeft en kan doen. 


Zondag 11 juni 2017 ‘Kan een God van liefde mensen verloren laten gaan?’

Kan een God van liefde mensen verloren laten gaan? Deze vraag komt meteen aan de orde. Het is een moeilijke vraag voor mensen buiten, maar ook voor mensen binnen de kerk. Het is ook een spannende vraag.

De Heidelbergse Catechismus stelt de vraag of God niet teveel van ons vraagt, niemand van ons redt het immers om zo te leven zoals het behoort. Maar God kan geen onrecht verdragen, de eis blijft, de norm blijft de norm. We konden het wel, toen God ons schiep.

Maar als de eis blijft, kan de straf dan niet wat minder? Dit hebben christenen ook geprobeerd, ze kwamen met verschillende ideeën: het vagevuur als iets tussen hemel en hel in, de hel definiëren als ‘niets’, de hel als een plaats van loutering of het idee dat de hel wel bestaat, maar dat deze hopelijk leeg is. We moeten echter bedenken tegen Wie we zondigen. Als we zondigen tegen de Heere God, zondigen we tegen de Allerheerlijkste in het universum! De straf is terecht en blijft dus hetzelfde.

Maar, zegt de Catechismus dan, is God dan ook niet barmhartig? Juist omdat God liefde is, is Hij ook toorning. Zoals een vader toornig wordt als zijn dochter allerlei dingen doet die slecht voor haar zijn en die tegen zijn wil ingaan, maar meer terecht wordt God toornig als wij zondigen. En hoe zou het zijn als er geen gericht, geen oordeel zou zijn? Dan gaan de grootste misdadigers vrijuit. God is wel barmhartig, maar Zijn gerechtigheid eist ook. En als we beweren dat God liefde is, kunnen we dat eigenlijk alleen maar weten uit de Bijbel. Als je dus zegt dat God liefde is, moet je de hele Bijbel serieus nemen.

Lewis verwoordde het zo: God stuurt geen mensen naar de hel, dat doen we zelf. De hemel is de plaats waar de mensen zijn die tegen God hebben gezegd ‘Uw wil geschiede’. Tegen de mensen die hiervan niet wilden weten en dus zonder God wilden leven, zegt God dan uiteindelijk ‘jouw wil geschiede’. En dan komen ze op de plaats zonder God.

Aangrijpend, maar ook als het gaat om de straf is er toch een heerlijke boodschap in de Bijbel te vinden. We kunnen het lezen in Jesaja 53 vers 5: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Wat een geweldige woorden, dankzij de Heere Jezus Christus is er genade, omdat Hij de straf wilde dragen. Schuil dan bij Hem!

Zondag 19 maart 2017 ‘Stel niet uit’

De Bijbel is niet alleen voor oude mensen, vers 1a van Prediker 12 is een prachtige tekst voor een prachtige periode in je leven: ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd’. In vers 9 van Prediker 11 klinkt de oproep om je te verblijden in je jeugd. Je mag genieten, je bent maar één keer jong, God wil dat je blij en dankbaar bent. Van elk woord zal je echter verantwoording af moeten leggen, geniet niet buiten God om. Het komt erop aan dat je hart afgestemd is op God. Denk aan je Schepper!

Waarom zou je eigenlijk wachten? Misschien wil je eerst genieten, eerst allerlei leuke dingen doen. Maar het leven met God is toch het mooiste wat er is? Niet saai, niet alleen voor oude mensen. Als je gelooft zie je de dingen van deze wereld in een ander licht. Je ziet ziekten en zonden, maar je mag weten van Jezus. Een mooie vakantie stel je toch ook niet uit? Dat geldt helemaal voor een leven met Jezus, stel niet uit. God geeft een bevel: ‘Denk aan uw Schepper’. Het is dus niet alleen een goede raad, maar ook een opdracht. We weten niet wat er morgen komt. Stel niet uit, want je weet niet hoe het gaat. Het is niet vanzelfsprekend dat je met God leeft, we vergeten God gemakkelijk. We moeten er steeds weer op gewezen worden: ‘Remember’. En duw Hem ook niet aan de kant. Begin of ga verder met leven met God.

Er zijn Bijbelse voorbeelden van mensen die jong de Heere dienden. Daniël was waarschijnlijk amper veertien jaar toen hij weggevoerd werd. Hij nam zich voor zich niet te verontreinigen. Een ander voorbeeld is Obadja, die vanaf zijn jeugd de Heere diende. En wat te denken van Mozes, David, Timotheüs, het meisje bij Naäman. Het is ook een oproep aan ouders om hun kinderen gelovig op te voeden. In de Bijbel zien we nog een jongere, van twaalf jaar, het is Jezus in de tempel. Hij heeft Zijn hele leven in dienst van God gesteld. We zien in Zijn leven dat de moordenaar vlak voor z’n sterven nog zalig kon worden, maar dat is geen reden om het geloof uit te stellen. Het woord uit de Prediker kan ook een gebed worden: Heere, denk aan mij als ik U vergeet. God is genadig en royaal in vergeven. Dan krijgt je leven glans. Zoek Hem als je jong bent!

Zondag 17 mei 2015 'Wat is wijsheid ?'

Wijsheid heeft toch te maken met wetenschap, studie, en leren? Geleerd zijn is nodig toch? Jongeren moeten wat kunnen om in de maatschappij te kunnen groeien. Examenleerlingen moeten presteren, leren totdat ze erbij neervallen. Over wijsheid gesproken;  dingen leren en onthouden. Tegenwoordig kun je altijd google ’en. Is het wijs om altijd op google te vertrouwen? Het is je eigen keuze om te leren wat je wilt. Wat is wijsheid? Is ook een vraag die je bij moeilijke keuzes stelt. Wat is wijs om te doen? De leiders van het land, bootvluchtelingen, mensen in Oost-Europa en Syrië stellen ook vaak die vraag. Achteraf kun je wel zeggen wat wijs was. Ga naar de school van de Bijbel. De Psalmen zitten vol met wijsheid, de boeken van Koningen geven voorbeelden van wat wijs is en wat niet. In het boek van Job zie je hoe je om kan gaan met lijden. Wat is nu wijs, hoe moet je in je leven staan, hoe moet je leven? Het boek van Spreuken vertelt de levenswijsheden van Salomo. Je kunt wijsheid ontvangen. Alleen is de wijsheid in de wereld niet dezelfde wijsheid als in de Bijbel. Het gaat namelijk niet om je intelligentieniveau, om je IQ, maar het gaat om je hart. Het gaat om wijsheid die je van boven ontvangt, niet door studie of door eigen inspanningen. Daniël kreeg de wijsheid om de dromen van de koning uit te leggen.

God vroeg aan Salomo wat hij wou hebben. Van alles waaruit hij kon kiezen, koos hij voor wijsheid. Wat zouden wij kiezen? Rijkdom, een grote huis, mooie auto, een grote gemeente? Echte wijsheid komt van bovenaf. In Genesis 3 laten Adam en Eva zich verleiden door de slang, die zegt dat ze wijzer worden door het eten uit de boom des levens. Dat maakte het ook aantrekkelijk. Als je vindt dat je wijsheid mist, mag je het altijd vragen aan God, met het oog op het leven in dienst voor God. Wij mogen de wijsheid van God begeren want het is hemelse wijsheid. In Spreuken 9 kom je Vrouwe Wijsheid tegen maar ook Vrouwe Dwaasheid. Beide stemmen nodigen uit. Vrouwe Wijsheid nodigt voor een grote feestmal (“Kom drink van het wijn en eet van het brood”). Wijsheid bestaat uit eerbied, ontzag en vertrouwen. Je mag ook weten dat Hij van je houdt. De vreze des Heeren is geen angst voor God maar eerbied en ontzag. Het beginsel van wijsheid is ontzag voor de Heere. In Spreuken 9 komt ook een ander oproep, namelijk die van Vrouwe Dwaasheid. Zij komt in de vorm van een prostituee die nodigt om binnen te komen, samen te genieten, alle zonden te begaan die tegen Gods geboden ingaan, zowel voor man als voor vrouw als voor kinderen. Ze roept schaamteloos. Velen zijn zwak en vallen voor de zonde. Overspel tegen de Heere betekent je eigen ondergang. Hoeveel zouden er binnen gaan? En wie?

Laat je niet verleiden maar ga naar de Heere. Het is niet makkelijk want de twee Vrouwen zijn allebei aanwezig in het dagelijks leven. Spreuken is ook te vergelijken met de gelijkenissen van de maagden die niet genoeg olie bij hadden om de bruid te ontvangen, of van de bouwers die hun huis op de zand of op een rots bouwen. Wat is nou wijs? De diepste wijsheid staat in 1 Korinthe 1 :18, namelijk het Kruis. Erger je niet maar houd je aan Hem vast. Je leert het door de Heilige Geest, door middel van een relatie met God, in de school van de Bijbel. Als we daar een examen zouden moeten afleggen, zou niemand het halen vanwege onze grote aantal zonden. Maar de Heere Jezus heeft het volbracht! Wie aan wijsheid ontbreekt, mag er om vragen.Zondag 1 februari 2015 ‘Wat siert je?’

De mens is de 6e dag geschapen en er werd gezegd “Zie, het is zeer goed”. De andere scheppingsdagen waren goed maar deze dag was zeer goed. Het was de kroon op de schepping van God. Wat siert de mens? Wat is jouw sieraad? Je wilt gezien en gewaardeerd worden. Jongeren willen ouder lijken en ouderen willen jonger lijken. Waarom is uiterlijk zo belangrijk geworden? We leven in een beeldcultuur (tv, reclame, films) en daarom zijn er idolen ontstaan, die bekend staan voor hun uiterlijk. Advertenties, bushokjes vol met fotomodellen die opgemaakt zijn, een intensieve training hebben gehad op de sportschool en uiteindelijk gefotoshopt zijn. Je komt ze niet tegen op straat maar toch willen mensen daar op lijken.

Het gebeurt zelfs door middel van cosmetica. De vraag is dan of je daar gelukkig van wordt. Hoe meer je streeft naar perfectie, hoe meer je er achter zult komen dat het niet lukt. De ideale man en vrouw zijn afgeschilderd; in het westen staat men meer voor de spiegel dan in Afrika. Dit komt sowieso door de welvaart en de beeldcultuur maar kan ook komen door het verdwijnen van het geloof. Een groot gevaar onder de mensen is dat het lichaam niet als een tempel van de Heilige Geest wordt beschouwd maar als een middel om een doel te behalen; een tempel van het eigen- ik. Wat doe ik vandaag aan? Er wordt ongemerkt veel geld uitgegeven aan make-up, gel, schoonheidsproducten en kleren maar ondertussen wordt er vergeten te bidden en Bijbel te lezen. Dit is een gevaar dat ongemerkt bij vele van ons zich afspeelt.

Moeten we er dan saai en onaantrekkelijk uitzien? Waar ligt de grens en wanneer mag het wel of niet? Kijk naar het Oude Testament, daar gaf God aandacht aan de hygiëne van de mensen. Mannen en vrouwen mogen hun uiterlijk niet verwaarlozen. Je mag er goed uitzien maar het wordt gevaarlijk wanneer je jezelf verafgoodt, waar je uiterlijk het belangrijkst voor je wordt. “Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal u worden gegeven.” Waar gaat je hart naar uit? Teveel nadruk op het uiterlijk heeft gevolgen. Schoonheid kan voor seksuele verleidingen zorgen. Het is geen excuus voor slechte daden maar ieder mens weet wanneer hij/zij begeertes opwekt en God heeft dat niet zo bedoeld. Het sieraad voor gelovigen moet niet bestaan uit iets uiterlijks maar iets innerlijks. Het gaat om de gezindheid van je hart, om eenvoud en soberheid. Een hart dat voor God buigt en niet voor zichzelf. Zijn ogen doorgronden ons en Hij spreekt in deze jongerendienst. Wat siert je? Wat siert Jezus? “Alles aan hem is geheel en al begeerlijk.” Hij biedt een nieuwe leven en nieuwe kleren en dat is veel mooier dan alle aardse sieraden. God verheerlijken is de mooiste sieraad die je kunt dragen. Hij zal voor je zorgen, nu en tot in eeuwigheid. Als jij voor Hem leeft, leeft Hij ook voor jou.
 

Zondag 14 december 2014 ‘Advent – wat is jouw verwachting?’

Misschien heb er al vaker wat over gehoord maar weet je niet wat het inhoudt. Advent komt van het woord “adventus” wat ‘komst, verwachting’ betekent. Wat verwacht jij? Wie verwacht jij? Waar bereid je je eigenlijk op bij advent? Op kerst zou je zeggen. Maar wat betekent kerst eigenlijk? Voor velen betekent het een paar extra keren naar de kerk of gezelligheid met de familie maar de kern van kerst is natuurlijk de geboorte van Jezus. En het gaat niet zomaar om een romantisch geboorte maar om de komst van een koning en om de vergeving van onze zonden. Profeten die dit voorspelden, deden het niet op een blijde wijze maar op een woeste wijze omdat het iets serieus is, wat ook serieus genomen moet worden. Tallozen keren heeft Jesaja het volk moeten waarschuwen en keer op keer heeft het volk niet geluisterd. Als er na Babel aan een Israëliet gevraagd werd ‘Wat verwacht je?’ zou het antwoord ‘niks’ zijn geweest. Andere Israëlieten hadden wel enige verwachting van het leven maar daar had God geen plaats bij. Misschien zijn er nu ook jongeren die zich afvragen ‘Is God mij vergeten?’

Vele jongeren hebben tegenwoordig geen werk of ze nou wel of niet gestudeerd hebben en daarom ook geen toekomstbeeld en vragen zich af wat het nou helpt om verwachting te hebben. Totdat er een stem uit de Bijbel komt die zegt : “Troost, troost”. God grijpt in. Tegenwoordig zijn er mensen die doodgaan aan de Ebola-virus, gewelddadige aanslagen van terroristengroeperingen zoals Isis en IS, oorlogen in diverse landen, natuurbedreigingen wereldwijd en de samenleving is egoïstischer geworden. Laat God dit veranderen. Hij gaat anders te werk dan wij van Hem verwachten, niet door de ellende te eindigen maar door persoonlijke troost te bieden. De Israëlieten hadden zelf de schuld van Babel.

Soms zijn er omstandigheden waarin we ons alleen voelen. ‘Troost, mijn volk’. Er is verwachting. Ouders mogen troost geven aan jongeren. Maar jongeren mogen dat ook elkaar aan elkaar geven, als broers, zussen, vrienden. Hij spreekt vanuit Zijn hart: “troost, mijn volk’. God met ons: Emanuel. We moeten in de woestijn een weg maken. Een plaats waar het heel moeilijk kan zijn, eenzaam kan zijn, waar alles soms zinloos lijkt. Bereid de weg, door de onmogelijkheid heen! En dan zal er vergeving van zonden zijn. Als er hindernissen en struikelblokken zijn, ruim ze op. Je hoeft het niet alleen te doen want dan zal je merken dat het hopeloos is. Doe het met God, want Hij troost en steunt. Dan zal het je pas lukken je hindernissen en struikelblokken op te ruimen. Johannes wijst aan wat mensen moeten opruimen, vraag het aan God wanneer het je niet lukt. Want dan mag er verwachting zijn. God zegt “Kom maar, jij die moe bent”. Hoe bereid je je voor? Verwacht je Hem?
 

Zondag 23 februari 2014 - 'Social Media'

We leven in een wereld van sociale media. Afgelopen week stond er in het nieuws dat Whatsapp door Facebook overgenomen was. De oprichter van deze Social Media is inmiddels miljardair, er werd een miljarden contract getekend. Facebook is een communicatiemiddel wereldwijd geworden in een paar jaar. Onvoorstelbaar!  Wat is Social media eigenlijk? Het is een vorm van communicatie met elkaar via internet, laptop, mobieltje, etc. De mogelijkheden van info delen, vakantie foto’s en onderlinge contact zijn onbeperkt geworden de afgelopen jaren. Niet vreemd want de mens is ook een sociaal wezen. Het is niet goed dat de mens alleen is, daarom had God ook Eva geschapen voor Adam. Ook daarom zitten we met z’n allen in de kerk. Het is namelijk niet goed om alleen te geloven zonder naar de kerk te gaan en zonder contact te hebben met andere gelovigen.

Maak het uit hoe en met welk doel je communiceert? Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Er zijn veel positieve kanten aan Social Media; er wordt veel aan elkaar verteld en gedeeld, je hebt veel vrienden, je hebt contact met mensen die je anders bijna nooit ziet. Maar je kan ook contact met zendelingen hebben, het evangelie doorgeven, vertaalwerk van de Bijbel, etc.  Sommige mensen krijgen elke dag een Bijbeltekst  op hun mobiel. Maar kan je ook zomaar met iedereen communiceren via Social Media? Als kind was het ook verboden om met vreemden te communiceren. Niet iedereen is betrouwbaar op internet, er wordt veel misbruik gemaakt van media, persoonlijke dingen worden soms doorgeven, je wordt snel blootgesteld als je te naïef bent.

Ouders weten soms niet hoe het werkt. Wees alert! Er kan namelijk weinig contact zijn tussen de ouders en de kinderen en daarom weten ouders dan niet wat de kinderen allemaal doen. Het kan ook voor intensieve Social Media-gebruiker erg druk worden, zo druk dat je de wereld om je heen vergeet.  Soms wordt je gedwongen mee te doen, bijvoorbeeld op de middelbare school. Stel je deze vraag af: Kan je er één dag zonder? Een mobielprovider stelde mensen voor een mobiel loze zondag in te stellen. Zou je dit aankunnen, of zou je afkickverschijnselen krijgen? Wat neem je mee op vakantie, kan je dan zonder je mobiel?

In de Bijbel staat dat God de wereld geschapen heeft, maar op Facebook schep je je eigen wereld. In de Bijbel staat dat God de mens naar Zijn beeld geschapen heeft, maar op Facebook schep je je eigen beeld. In de Bijbel gaat het om de goedkeuring van God, maar op Facebook gaat het om de goedkeuring (likes) van de mensen. Voor wie leef je? Jezus maakte geen gebruik van Facebook maar van de Bijbel’book’. Door middel van brieven van de zeven gemeentes van Klein- Azië werd Gods Woord verkondigd. Stel eens voor dat we de Bijbel op dezelfde manier gebruiken als de media. Dan zou je de hele dag met de Bijbel in de hand lopen, zou je het gebruiken om berichten te lezen, het meegeven aan de kinderen naar school. Door middel van de Bijbel nodigt God ons uit om zijn uitnodiging te accepteren, een vriend voor heel je leven, van nu tot in eeuwigheid. En daarnaast nog heel veel vrienden, broeders en zusters in het geloof. Als je nog geen volgeling bent, sluit dan een vriendschap met hem aan. Je krijgt dan een ander leven, een ander doel. Genesis 5: Henoch wandelde met God. En wij? “Ja dat was Henoch, dat was vroeger” We leven nu in een tijd van Social Media, is deze wereld anders? Sinds de zondeval is de contact van de mens met God gebroken, er is geen intieme relatie meer met Hem, contact moet gezocht worden. Nemen we Hem aan, om te wandelen met Hem? Zoek maar stilte op in je kamer om in contact te komen met God. Waar en wanneer dan ook, kun je Hem vinden. Niet met je mobiel, maar met je handen. Amen. 


Zondag 15 december 2013 - 'Over muziek gesproken!'

Lady Gaga, Miley Cyrus, Eminem, Rihanna, noem maar op. De meeste jongeren kennen ze wel, en je hoort ze ook haast overal door de radio. In de Bijbel had muziek een andere betekenis dan tegenwoordig. Grote daden van God werden bezongen. In het Oude Testament zongen tempelzagers ter eer van God. In het Nieuwe Testament werd er rond de geboorte van de Heere Jezus “Ere zij God” gezongen. Muziek kwam nog best vaak voor, zelf in de gelijkenis van de verloren zoon hoorde de oudere broer muziek en feest toen hij thuis kwam. In Openbaring wordt ook gesproken van muziek als de engelen zingen. We zingen allemaal in de kerk, maar ook thuis luisteren we naar andere muziek. Maakt het uit wat je luistert? Naar wie je luistert?

Muziek doet wat met je. Sommigen staan er mee op, en gaan er mee naar bed. Slapen ermee, of luisteren onderweg in de bus, auto of op de fiets. Er staan bij de meesten geen preken of psalmen  op hun mp3-spelers, en weinig jongeren zitten op een christelijke zangvereniging. “Maar iedereen luistert toch naar popmuziek?” Waarom heeft het zoveel aantrekkingskracht? Het ligt onder ander aan de sfeer, het gevoel, de toon. Het bepaalt grotendeels je humeur, het raakt jongeren en ook ouderen. Soms zelfs meer dan een preek. Komt het dan omdat de preek niet goed is, of omdat de muziek zo goed is? Welke liedjes mag je luisteren en welke niet? Staat het in de Bijbel? Nee, alleen richting aanwijzingen en het doel van musiceren. Alle liederen hebben een doel, ze zijn nooit neutraal. Sommige teksten zijn wel mooi maar qua inhoud zijn ze net op het randje. Maar sommige zijn zelfs schokkend, ook in clips qua hoeveelheid kleding en gebaren.

Is het protest, generatiecultuur? Als je dit elke dag ziet en hoort, doet het je niks? Het is in strijd met Gods Woord. De seksuele losbandigheid wordt goedgepraat en aangeprezen. De waarde van relaties en huwelijkstrouw wordt verlaagd, en er wordt een verkeerd beeld gegeven van hoe het zou moeten zijn. De grenzen worden verschoven. Jongeren zien dat, maar wat blijft ze trekken? Er was ooit iemand die altijd aan het stappen was en losging op de muziek van de discotheken. Hij genoot ervan en zag er het kwade niet van in. Totdat hij besefte hoe onchristelijk de inhoud was van die teksten, toen gooide hij alles weg. Niet alleen jongeren luisteren erna maar ook ouderen, op de werkvloer of op het kantoor. Er is natuurlijk ook wel popmuziek dat goed is, maar vele liedjes zoeken al snel de grens op. Hoe kom je tot verantwoordelijke muziekkeus?

Leg de videoclip of liedje naast de Bijbel, en laat het Woord van God het toetsen. Laat je niet verleiden met de woorden “het valt nog wel mee”. Opdat je ogen geopend worden. En wat ga je dan zingen? Kijk naar David in het boek van Samuël 1, hoofdstuk 16. De Geest van God is afgeweken bij de koning en een boze geest toegelaten. David wordt gekozen om hem rust te geven, en dit doet hij door te tokkelen op zijn harp. Toen was hij ook op z’n hoogst 18. Toen Maria haar lofzang zong was ze ook ongeveer 17. Als wij God niet dienen met ons hart en alleen met onze lippen zingen, dan creëren we een eigen godsdienst. Wanneer je naar muziek luistert, vraag jezelf af of je op dat moment ook het volgende tegen God kan zeggen: “Mijn hart, o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid. ‘k Zal zingen voor den Opperheer, ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.”
 

Zondag 6 oktober 2013 - 'Israël, een volk apart'

1 keer per jaar (de 1e zondag van oktober) gedenken we onze verbondenheid met Gods volk. Eigenlijk maar vreemd 1 keer per jaar als je bedenkt dat we met elkaar verbonden zijn. Wij geloven in dezelfde God, maar toch is het een andere godsdienst; met zoveel andere gebruiken en gewoontes. Als christen kijk je soms neer op het volk van Israël, zij hebben toch de Heere Jezus gekruisigd? Je hebt dan een dubbelgevoel als je aan dat volk denkt. 

Aan de andere kant is het wel het volk van God, een slimme volk met vele gaven; kijk naar alle technologie wat door Israël bedacht is en naar de handel vanuit dat volk. Toch wordt dat volk niet door velen geaccepteerd; het woord "Jood" wordt zelfs weleens als scheldwoord gebruikt hier en daar. Misschien zijn er ook nu in de kerk mensen die niet positief denken over Joden. Wij moeten kijken naar wat God zegt in de Bijbel, want Hij heeft Israël een aparte positie gegeven met een reden. Het boek Deuteronomium hoofdstuk 7, vers 6 lezen we: "U bent een heilig volk!" Waarom? Omdat dit volk door God uitverkozen is! Wij kunnen van alles zeggen over dat volk, maar waar het om draait is dat het Gods volk is.

Maar waarom precies dat volk? Niet omdat Israël het grootste volk was (Deuteronomium 7:7), en ook niet omdat Abraham zo goed was. Die verkiezing ligt in Zijn liefde,uit liefde heeft Hij dat volk uitverkozen. Misschien is dat ook de oorzaak waarom andere landen tegen dat volkzijn. 'Een onsterfelijk volk' wordt Israël welleens genoemd zijn vijanden. Paulus heeft het ook over de 'steen des aanstoots' in de Bijbel, waar landen zich tegen stoten. Ergernis! Jaloezie!

De tweede reden is dat God een verbond had gesloten, en Zijn woord gegeven. Zijn woord is heilig! En de derde reden is dat Gods Woord door het Joodse volk geschreven is, en daarmee bedoelen we niet alleen het Oude en Nieuwe Testament, maar ook het levende Woord namelijk Zijn Zoon de Heere Jezus Christus door wie alle geslachten van de aardbodem gered zullen worden. De taak van Israël was ook om de komst van de Messias te aankondigen, het licht van de wereld te zijn.

Helaas zijn zij gelijk aan de wereld geworden, en zijn in duisternis gaan wandelen terwijl ze juist de andere landen en volken naar God moesten brengen. MAAR Hij wilde niet dat Israël verloren ging, en dat wij verloren gingen! Zijn heil is niet beperkt naar Israël, de Bijbel zegt namelijk "Want alzo heeft God de wereld liefgehad, .." Naast Israël, is er nog een volk van God. De kerk kan Israël niet vervangen, maar kan leven vanuit wat Israël van God geleerd heeft. Ook de kerk is een apart volk, ook apart gezet door God, niet omdat wij belangrijk zijn maar omdat God verkiest!

ÉÉN GROTE VRAAG: Wie hoort er tot het volk van God?   .... "Ja ik ben toch lid"  Nee dat zegt niet alles,je bent dan niet automatisch lid van het volk! Horen wij bij Godsvolk? " Hoe kan ik dit weten? " " Moet ik maar afwachten?" Nee kijk naar de Bijbel! De leer van Gods verkiezing is troost en bemoediging, dus het ligt niet aan goede inzet. In het geloof mogen wij ook niet over verkiezing praten, ook niet vragen of God ons uitverkoren zou hebben! Juist door Hem te volgen, leer je Hem "Mijn God" te noemen. Hoor je bij Zijn volk, dan ben je gezegend. Zoniet, ga op je kniëen, vouw je handen en zoek Hem haastig op! Om straks bij het grote volk te mogen zijn, uitzien naar Zijn komst!!


Zondag 10 februari 2013 - 'Geloof en gevoel'

Geloof en gevoel, wat is dat? Kan je uitleggen wat het verschil is? Erg moeilijk is dat. De Bijbel roept op het geloof. In Marcus 1 zegt de Heere Jezus in Zijn 1ste preek “Bekeert u en geloof het evangelie” Gevoel blijft binnen in je, emotie komt naar buiten. Het wordt bepaald door omstandigheden, karakter, opvoeding maar vooral door wat je ziet, voelt, meemaakt. Gevoel is erg belangrijk, alles moet je tegenwoordig voelen. Kijk naar reclame, uiterlijkheden het gaat er allemaal om dat je er een goed gevoel bij hebt.

Ook bij kerkdiensten: heb je er een goed gevoel bij? Zit het in het liturgie, psalmen, de dominee, het orgelspel?. Lukas 8 - door gevoel letten discipelen meer op storm dan op Jezus die aan boord is. Het schip kan toch niet zinken als de Heere er is? Zijn de discipelen dat vergeten? Waar is uw geloof?

Ook al gebeuren er allerlei dingen in je leven, als Jezus bij je is ben je veilig! Dit was een les voor de discipelen. Het kan wel eens stormen in je leven, in je huwelijk, met school, enz. “Wij vergaan” zeggen ze. Inclusief de Heere Jezus? Dit is eigenlijk heel beledigend voor Hem, het ongeloof wordt in Zijn gezicht uitgeroepen! “Wat heb ik aan God” Ze dachten slecht van hun meester- in moeilijke tijden kunnen we slecht denken of spreken van God.

Als God almachtig is, waarom is er dan zo’n storm in mijn leven? Als er een storm is, roep naar Hem, en Hij is direct wakker. Heel bemoedigend voor ons. Geloof is een vaste grond (Hebr.11) we moeten niet vertrouwen op wat we voelen, maar op God alleen. Gevoel kan je niet uitschakelen maar Gods Woord blijft bestaan tot in eeuwigheid!


Zondag 9 november 2012 - 'Wat is mijn doel?'

Wat is je doel, waarom ben je er, waarom ben je geboren, wat is de betekenis in je leven? Wij behandelen deze vragen in een jongerendienst, maar dat betekent niet dat alleen jongeren zich dat afvragen. Waarvoor leef ik nou? – een vraag waar je goed over na kan denken, ook bij de keuzes in je leven (beroepskeuze, keuze met wie wil je je leven delen, naar welke kerk gaan we, naar welke school gaan onze kinderen?

Het leven is eigenlijk een reis; je leeft, je sterft, en daarna zijn er twee bestemmingen: de hemel of de eeuwige duisternis. Wij leven op aarde tot eer van God, maar toch komt soms de vraag in ons op “Heere, waarom hebt u mij geschapen?”
In Genesis 1:26 zegt God “Laten wij mensen maken naar Ons beeld, Onze gelijkenis”. Voor de zondeval had Adam ook direct contact met God, want het beeld was nog niet gebroken. Psalm 8: “God heeft de mens weinig minder dan de engelen gemaakt.” Bijna goddelijk dus. De mens mag regeren over wat op aarde is; wij mensen, vertegenwoordigen God op aarde. Maar dat betekent ook dat wij verantwoording moeten afleggen aan God voor wat we doen.

Het dagelijks werk van engelen is God dienen, maar sinds de zondeval, hebben wij dat beeld verloren. Wij kunnen niet meer uit onszelf God dienen. En ook al geeft God ons kracht om hem te dienen (zonder Zijn Kracht kunnen de dat niet), blijven we dagelijks zondigen. Wij leven in een gebroken wereld, de mens is een doelmisser geworden. De Heere God dienen is niet meer ons doel, maar wij hebben onze eigen doelen. Het is niet meer ‘Ere zij God, maar Ere zij ik.’

Maar wat heeft het Ere zij God te maken met mijn dagelijks leven? : Alles! Je houding, je doen en laten, spreken en gedachten moeten in overeenstemming zijn met Ere zij God. Wat je ook doet, doe het te eer van God. Het beeld is gebroken, maar het opdracht staat nog. Wij krijgen de taak God op aarde te vertegenwoordigen. Wij zijn ‘onderkoningen’, want wij mogen de aarde regeren en onderhouden- een grote verantwoordelijkheid!

Maar hoe weet ik wat goede beslissingen zijn? Hoe weet ik of ik leef tot eer van God? Als we eerlijk zijn, doen we vaak verkeerde dingen.. Vraag het Hem door middel van gebed. “Heere, wat wilt u dat ik doen zal?” Je krijgt vast en zeker een antwoord. Niet zo automatisch als op een navigatiesysteem, maar in het weg van het Bijbel lezen en bidden. De Bijbel is het boek vol antwoorden van God. En dan ga je pas ontdekken wat God met je wil. “Heere maak mij uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend”. Pas als je tot eer van Hem leeft, zal er vrede en rust in je hart komen.