De Kandelaar is het eigen kerkblad van onze Hervormde Gemeente. Dit blad verschijnt maandelijks en houdt u op de hoogte van het kerkelijk leven in onze gemeente.

In het blad vindt u onder andere:

  • overzicht van de kerkdiensten
  • de wijkberichten
  • verslagen van vergaderingen
  • collecte overzichten
  • aankondigingen van activiteiten
  • berichten uit het jeugd- en verenigingsleven

De redactie bestaat uit:
W. Batenburg - Sportlaan 5
J. van Dam - Buizerdstraat 47

Kopij kunt u inleveren bij:
J. van Dam - Buizerdstraat 47 of 

Abonnementen

Een abonnement kost €15,00 voor een heel jaar. U kunt het abonnementsgeld overmaken op bankrekening  NL26 RABO 0373 7297 23 ten name van: "CvK Hervormde Gemeente" onder vermelding van "de Kandelaar".

Adreswijzigingen
Wijzigingen in het bezorgadres in verband met verhuizingen kunnen worden gemeld op het kerkelijk bureau , Oude Havenweg 3, 3291 AT STRIJEN, of via de mail:
Digitale Kandelaar

Het is mogelijk om NAAST een papieren exemplaar, een digitale kandelaar te ontvangen. Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor lezers met een visuele beperking. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de redactie, het liefst via e-mail.