De Kandelaar is het eigen kerkblad van onze Hervormde Gemeente. Dit blad verschijnt maandelijks en houdt u op de hoogte van het kerkelijk leven in onze gemeente.

In het blad vindt u onder andere:

  • overzicht van de kerkdiensten
  • de wijkberichten
  • verslagen van vergaderingen
  • collecte overzichten
  • aankondigingen van activiteiten
  • berichten uit het jeugd- en verenigingsleven

De redactie bestaat uit:
W. Batenburg - Sportlaan 5
J. van Dam - Buizerdstraat 47

Kopij kunt u inleveren bij:
J. van Dam - Buizerdstraat 47 of 

Abonnementen

Een abonnement kost €10,00 voor een heel jaar. U kunt het abonnementsgeld overmaken op bankrekening  NL26 RABO 0373 7297 23 ten name van: "CvK Hervormde Gemeente" onder vermelding van "de Kandelaar".

Adreswijzigingen
Wijzigingen in het bezorgadres in verband met verhuizingen kunnen worden gemeld op het kerkelijk bureau , Oude Havenweg 3, 3291 AT STRIJEN
Digitale Kandelaar

Het is mogelijk om NAAST een papieren exemplaar, een digitale kandelaar te ontvangen. Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor lezers met een visuele beperking. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de redactie, het liefst via e-mail.