In het winterseizoen wordt er ouderencatechese gegeven.
Dit seizoen bestuderen we een deel van de Romeinenbrief.

De data voor 2017:

  • 10 januari
  • 14 februari
  • 21 maart
  • 18 april
Aanvang is om 19.30 uur in Salvatori. We sluiten af om ca. 21.00 uur.

Allen heel hartelijk welkom!