In het winterseizoen wordt er Ouderencatechese gegeven. Dit seizoen bestuderen we de algemene brieven van de Apostel Johannes. We doen dit aan de hand van het boekje van Ds. J. Belder ‘De brieven van Johannes’.

De leiding is in handen van Ds. C. Doorneweerd.
Allen heel hartelijk welkom.