"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van alle zendingsgelden wordt (tenzij een specifieke bestemming is opgegeven) evenredig verdeeld voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* Fam. Folmer.
Op 2 september zijn Willem en Joanne Folmer met hun 3 kinderen na een hele goede verlofperiode weer naar Congo teruggegaan, maar daar zijn heftige dingen gebeurd. Medio augustus zijn rebellen Itendey binnengevallen. Ze hebben het receptiegebouw, de garage van het ziekenhuis en het huis van Willem en Joanne volledig in brand gestoken. Ook hebben ze op meerdere plekken brand gesticht in het operatiegebouw en daarbij vrijwel alle nog achtergebleven medische apparatuur vernield. Gelukkig was al het ziekenhuispersoneel en de belangrijkste medische apparatuur op tijd geëvacueerd.
Willem en Joanne en hun kinderen gaan nu terug naar Lolwa, een plaats in een ander deel van Congo, naar een tijdelijke woning, ook gelegen bij een ziekenhuis, waar ze opnieuw tijdelijk zullen werken. We bidden dat zij van daaruit tot zegen mogen zijn voor Itendey! Wilt u ook voor hen bidden?!
Wilt u specifiek hen financieel ondersteunen voor de wederopbouw van het ziekenhuis en hun woning, dan kunt u uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer, hieronder bij "Giften voor onze Zendingswerkers" genoemd, met vermelding van "Familie Folmer".

* Zondag 3 oktober om 18:00 uur
Karsten en Irene, met verlof in Nederland, zullen wij D.V. deze zondagavond ontmoeten in een kerkdienst, waarin zij zullen vertellen over hun Bijbelvertaal- én Bijbelvertelwerk. Verdere berichtgeving volgt.

* Donderdagavond 28 oktober - aanvangstijd volgt nog
Ds. Rik Mager en zijn vrouw Caroline Mager, eveneens op verlof in Nederland, hopen we op een zendingsavond ontmoeten in "Salvatori". Verdere berichtgeving volgt.

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld (of collectebonnen), wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente): het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren wordt als naam "Diaconie Herv. Gem." aangegeven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld of zendingsgeld. Het geld wordt evenredig verdeeld voor het zendingswerk van de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers.
Hierdoor kunnen wij hen als Hervormde Gemeente in Afrika (Congo en Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!!
Voor de volledige informatie: zie de pagina "Taken".

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!! Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Nu we door het coronavirus veel meer thuis zijn, wellicht tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is! En heeft u nog lege tonervullingen, inktcartridges, oude mobieltjes......
Zie voor alle gegevens hierover de pagina "Commissie" en scroll naar beneden.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, klik dan hier door naar onze "Nieuwsbrief"-pagina.
Ook worden de nieuwsbrieven verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten.
Mocht u/jij een nieuwsbrief (welke in onze kerken werden uitgedeeld, maar door de coronacrisis tijdelijk niet), niet digitaal kunnen ontvangen en deze graag op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze uitgebrachte nieuwsbrieven graag op papier wilt blijven ontvangen. Of zo gewenst per email, zendt een berichtje aan: .
Wij willen u graag hiermee helpen! Steunt u ons/onze Zendingswerkers..?! Dank u wel. En jij, jongere, ook bedankt.

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.