"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van alle zendingsgelden wordt (tenzij een specifieke bestemming is opgegeven) evenredig verdeeld voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd. Bedenk dat zij het in veel gevallen nog veel moeilijker hebben dan wij in Strijen en omgeving! 

* GZB Pinkstercampagne: Wereldthee. Doet u, doe jij toch wel mee...??
Dit is een papieren tasje, met daarin een pakje luxe thee (15 zakjes), een doosje met koekjes (12 stuks) van banketbakker Voordijk en een kaart met gespreksvragen, om zo onder het genot van thee en koekjes met elkaar in gesprek te kunnen komen over welke dingen God in uw en jouw leven heeft gedaan. De kosten van één tasje zijn € 8,95.
Bestelt u ook zo’n leuk tasje voor uzelf en eventueel ook voor anderen?!     (Wellicht een leuk verjaardagscadeautje!)
Dat kan door uiterlijk D.V. dinsdag 19 april via de link uw bestelling door te geven.
https://reserveren.hervormdstrijen.nl/activiteiten/9
 Of gewoon naar de website van onze kerk gaan, rechts op "Reserveringssysteem" klikken en de bestelling kan worden doorgegeven.
Uw bestelling kan dan op D.V. donderdag 19 mei ’s avonds tussen 19.00 en 20.30 worden opgehaald bij het Salvatori.
!!  Doe mee, trakteer uzelf of een ander op zo’n leuk tasje en draag zo bij aan het zendingswerk in Rwanda. Want ieder tasje levert
€ 4,50 op voor ons gemeente project in Bweyeye, waar ook onze zendingswerkers Rik en Caroline Mager bij betrokken zijn.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bestelling!

* Opbrengst Potgrondactie voor Hulp Vervolgde Christenen.
De Zendingscommissie is zeer dankbaar voor het resultaat: Met elkaar mochten we in Strijen 155 zakken verkopen, totaal goed voor 93 Bijbels!! (77 van de potgrond en 16 van extra ontvangen giften.) Iedereen hartelijk dank, die hieraan heeft bijgedragen!
Landeling streefde H.V.C. naar het schenken van 7.500 Bijbels aan christenen in landen als Iran, Irak, India, Pakistan, China, Noord-Korea. Het werden landelijk totaal 7.598 Bijbels! Boven alles dienen we God te danken, dat Zijn Woord mag doorgaan!!

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld (of collectebonnen), wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente): het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren wordt als naam "Diaconie Herv. Gem." aangegeven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld of zendingsgeld. Het geld wordt evenredig verdeeld voor het zendingswerk van de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers.
Hierdoor kunnen wij hen als Hervormde Gemeente in Afrika (Congo en Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!!
Voor de volledige informatie: zie de pagina "Taken".

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!! Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Nu we door het coronavirus veel meer thuis zijn, wellicht tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is! En heeft u nog lege tonervullingen, inktcartridges, oude mobieltjes......
Zie voor alle gegevens hierover op de pagina "Commissie" en scroll naar beneden.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, klik dan hier door naar onze "Nieuwsbrief"-pagina.
Ook worden de nieuwsbrieven verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten.
Mocht u/jij een nieuwsbrief (welke in onze kerken werden uitgedeeld, maar door de coronacrisis tijdelijk niet), niet digitaal kunnen ontvangen en deze graag op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze uitgebrachte nieuwsbrieven graag op papier wilt blijven ontvangen. Of zo gewenst per email, zendt een berichtje aan: .
Wij willen u graag hiermee helpen! Steunt u ons/onze Zendingswerkers..?! Dank u wel. En jij, jongere, ook bedankt.

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.
De eerstvolgende vergadering van de Commissie zal zijn op maandag 13 juni 2022.
Een vraag voor de Commissie? Stel deze aan één van de commissieleden of mail naar:

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.