"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van alle zendingsgelden wordt (tenzij een specifieke bestemming is opgegeven) evenredig verdeeld voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd. Bedenk dat zij het in veel gevallen nog veel moeilijker hebben dan wij in Strijen en omgeving! 

* Verlof van gezin Mager.
Ds. Rik en zijn vrouw Caroline en zoontje Jonathan zijn deze en volgende maand op verlof in Nederland.
Op D.V. 18 juni zal Ds. Rik Mager 's morgens voorgaan in een gecombineerde jeugddienst/zendingsdienst in Strijen.
Ook zal hij (en zij n vrouw) dan vertellen over hun zendingswerk in Rwanda.

* Giften voor onze Zendingswerkers.
Mocht u het geld (of collectebonnen), wat u voorheen in de deurbus in de kerk bij de uitgang zou doen, zelf willen overmaken (i.p.v. via  de website van onze gemeente): het bankrekeningnummer van onze Zendingscommissie is: NL78 RABO 0361 8617 10. (N.B.: Bij internet bankieren dient u als naam "Diaconie Herv. Gem." aan te geven, maar het is de bankrekening van onze Zendingscommissie.) In de omschrijving kunt u vermelden: deurbussengeld of zendingsgeld of collectegeld. Het geld wordt evenredig verdeeld voor het zendingswerk van de door onze Hervormde Gemeente ondersteunde zendingswerkers. Zie bij de pagina "Taken".
Hierdoor kunnen wij hen als Hervormde Gemeente van Strijen in Afrika (Rwanda) en Zuid-Azië blijven helpen!!

* Sparen voor de zending; Blijf a.u.b. meedoen!!   Een kleine moeite en van groot belang voor de zending!!
Kaarten, lege tonervullingen, inktcartridges, oude mobieltjes...... Het heeft voor de zending waarde.
Zie voor alle gegevens hierover op de pagina "Commissie" en scroll naar beneden.

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, klik dan hier door naar onze "Nieuwsbrief"-pagina.
Ook worden de nieuwsbrieven verspreid op de wijk-app van beide wijkgemeenten.
Mocht u/jij een nieuwsbrief (welke in onze kerken werden uitgedeeld, maar door de coronacrisis tijdelijk niet), niet digitaal kunnen ontvangen en deze graag op papier willen ontvangen: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. (078-) 674 7731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! 
Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze uitgebrachte nieuwsbrieven graag op papier wilt blijven ontvangen. Of zo gewenst per email, zendt een berichtje aan: .
Wij willen u graag hiermee helpen! 

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.
De eerstvolgende vergadering van de Commissie zal zijn op D.V. dinsdag 13 juni 2023. Wilt u/jij ook het werk van de commissie in het gebed opdragen?!
Een vraag voor de Commissie? Stel deze aan één van de commissieleden of mail naar:

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.

Alles D.V. (Jakobus 4 : 15)