De Alpha-vervolgcursus wordt meestal gehouden na afloop van de Alpha-cursus. Het is een vervolg en een dieper ingaan op de onderwerpen die in de Alpha cursus aanbod zijn gekomen.