Het blad De Zendingspost was een uitgave van de Classicale Commissie voor Zending en Werelddiaconaat van de Classes Barendrecht en Dordrecht. Doordat deze Classes per 1 mei zijn opgeheven en de gemeenten zijn verdeeld over de Classis Zuid-Holland-Zuid en de Classis Delta, heeft genoemde Classicale Commissie zichzelf ook opgeheven.

Het blad werd gevuld met berichten over contacten en activiteiten m.b.t. zending die in onze classes plaats vinden. Dit blad werd tot de eerste helft van 2015 in druk uitgegeven. Door teruglopende belangstelling heeft de classis besloten het blad niet langer in druk uit te geven maar het alleen digitaal te verspreiden. Op deze webpagina hebben wij als Hervormd Strijen de digitale uitgaven van De Zendingspost gepubliceerd tot en met de laatste uitgave van mei 2018.

Voor onze commissie was het te duur om elke uitgave zelf te stencilen om in onze kerken uit te delen. Wel kon op verzoek een papieren exemplaar worden verstrekt.

Zendingspost mei 2018
Zendingspost maart 2018
Zendingspost november 2017
Zendingspost mei 2017
Zendingspost maart 2017
Zendingspost november 2016
Zendingspost maart 2016
Zendingspost mei 2016
Zendingspost november 2015
Zendingspost mei 2015