Onze bijbelstudiekring komt om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar als zusters van de Hervormde gemeente. We behandelen de Bijbelstudies van de Hervormde vrouwenbond. We ontvangen tien Bijbelstudies gebundeld in een boekje wat we 1x per jaar ontvangen.

Voor het seizoen 2022-2023 heeft dominee A. van Zetten deze studies verzorgd. We gaan tien Psalmen met elkaar bespreken uit het Bijbelboek Psalmen. We leren de Heere kennen zoals Hij is: een God die genadig en rechtvaardig is; een God bij wie we mogen schuilen.

We nodigen u en jou van harte uit om bij ons te komen op te Bijbelstudiekring om samen te leren uit de Psalmen. Ter versterking van ons geloof en tot eer van onze God.  De volgende avonden hopen we D.V. te vergaderen in het Salvatori van 19.30 uur tot 21.30 uur:

20 september 2022
(29 september 2022 Bondsdag in Veenendaal)
11 oktober 2022
25 oktober 2022
8 november 2022
22 november 2022
13 december 2022
10 januari 2023
24 januari 2023
7 februari 2023
21 februari 2023
16 maart 2023
28 maart 2023
11 april 2023

Bij de bovenstaande data zijn ook de Kerstviering, Paasviering en de afsluitingsvergadering inbegrepen. Die houden we samen met de mannenvereniging en de vrouwenkring.
Wij begroeten u of jou graag als nieuw lid van onze bijbelstudiekring.  VAN HARTE WELKOM!
Wij zullen dan zorgen dat u/jij het boekje met de Bijbelstudies van ons ontvangt.

Contactpersoon: Harmke van Weverwijk-Rook
Telefoonnummer: 078-6741823
Mailadres: