Als bijbelstudiekring komen wij om de twee weken op dinsdagavond bij elkaar. We behandelen de bijbelstudies van de Hervormde Vrouwenbond. We ontvangen tien bijbelstudies in een boekje wat we 1x per jaar ontvangen.

Voor het seizoen 2023-2024 heeft dominee M.K. de Wilde deze studies verzorgd. We gaan met elkaar dit seizoen het bijbelboek Openbaring bespreken. Een bijbelboek met visioenen, strijd, maar ook vol van troost en bemoediging voor ons als gelovigen in de tijd waarin we nu mogen leven. De Heere gaat met ons mee met Zijn Zegen: daar mogen we op vertrouwen!

We nodigen u en jullie van harte uit om samen van deze bijbelstudies te mogen leren tot versterking van ons geloof en tot eer van onze God.

De volgende avonden hopen we zo de Heere wil te vergaderen in het Salvatori van 19.30 uur tot 21.30 uur:

26 september 2023
(28 september 2023 - Bondsdag in Veenendaal)
10 oktober 2023
24 oktober 2023
7 november 2023 (Met de DAK)
28 november 2023
19 december 2023 (Kerstviering met MV)
9 januari 2024
23 januari 2024
6 februari 2024 (Jaarvergadering)
20 februari 2024
7 maart 2024 (Met de DAK)
19 maart 2024 (Paasviering met MV)
9 april 2024


Wij begroeten u/jou graag. VAN HARTE WELKOM!

Contactpersoon:
Harmke van Weverwijk-Rook
078-6741823