We zijn een enthousiaste, open groep van ongeveer 10 dames, die ervan genieten om samen bijbelstudie te doen. (Dit jaar voor het eerst op de avond).
Vanuit het Oude en Nieuwe Testament willen we zicht krijgen op Het Koninkrijk van God, zijn Koning, de onderdanen én de toekomst van dit Rijk. Het Koninkrijk is Gods verlangen, en deze hemelse Architect wil, dat ons leven ook daarop gericht is!
Alle vrouwen zijn hartelijk welkom om het Koninkrijk (nog meer) op nummer één te krijgen, en om elkaar in gezelligheid te ontmoeten!

De bijbelstudies, geschreven door ds. J.W. Verboom, zijn D.V. op:
9 sept 2021 – Inleiding – Zoek eerst het Koninkrijk van God
16 sept 2021 – De Schepper is Koning! (Genesis 1:1-2:4)
14 okt 2021 – Niet de mens maar satan koning? (Genesis 3:1-24)
26 okt 2021 – Weer dromen van nieuw koningschap? (2 Samuel 7:1-17, samen met ‘Rondom het Woord’)
25 nov 2021 - De Mensenzoon gaat koning worden (Daniel 7:1-28)
9 dec 2021 – Het Koninkrijk is dichtbij (Markus 1:9-28)
13 jan 2022 – Koninkrijksleven = kruisvormig leven (Mattheus 7:7-29)
3 febr 2022 – Jezus wordt in de finale koning (Johannes 18:28-40)
24 febr 2022 – De Koning op de troon deelt uit (Handelingen 1:4-13)
17 mrt 2022 – Het verborgen Koninkrijk woelt alles om (Kolossenzen 3:1-17)
31 mrt 2022 – Opnieuw koning in een zichtbaar Rijk (Openbaring 5:6-14)

Hopelijk allemaal live in Salvatori van 19.30-21.00 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur.

De 11 bijbelstudies zijn te bestellen via https://www.vrouwtotvrouw.nl/magazine (Hervormde Vrouwenbond). Voor meer informatie: Jannie Doorneweerd, tel 6454670 of .
Kom gerust op onze 1e avond van ontmoeting en inleiding bij het thema, op 9 sept vanaf 19.15 uur!
Ter kennismaking vind je hier de tekst van Bijbelstudie 1 met de te behandelen vragen: [download].

Bijzondere data Vrouwenkring :
30 sept 2021 - digitale bondsdag over ‘Uw Koninkrijk kome’ via Youtube van Vrouw tot Vrouw, 10.00-12.00 uur.
14 dec 2021 – Kerst met maaltijd, met ‘Rondom Het Woord’ en ‘Schrift en Belijdenis’
8 febr 2022 – externe spreker, te gast bij ‘Rondom Het Woord’
5 apr 2022 – Pasen met ‘Rondom Het Woord’ en ‘Schrift en Belijdenis’