Hier vindt u diverse bankrekeningnummers van kerkrentmeesters, zendingscommissie.

Nieuwe bankrekeningnummers vanaf 5 november 2018.

- Paascollecte NL82 RABO 0373 7296 85

- Bidstond-/Dankstondcollecte NL48 RABO 0373 7297 15

- Oudejaarscollecte NL07 RABO 0373 7296 77

- Solidariteitsbijdrage doopleden NL70 RABO 0373 7297 07

- Solidariteitsbijdrage lidmaten NL60 RABO 0373 7296 93

- Aktie Kerkbalans (VB) NL29 RABO 0373 7296 69

- De Kandelaar NL26 RABO 0373 7297 23

- Zendingscommissie: NL78 RABO 0361 8617 10