Hier vindt u diverse bankrekeningnummers van de kerkrentmeesters en de zendingscommissie.

Aktie Kerkbalans (VB) NL29 RABO 0373 7296 69
Solidariteitsbijdrage doopleden NL70 RABO 0373 7297 07
Solidariteitsbijdrage lidmaten NL60 RABO 0373 7296 93
Zendingscommissie NL78 RABO 0361 8617 10
De Kandelaar NL26 RABO 0373 7297 23
Bidstond-/dankstondcollecte NL48 RABO 0373 7297 15
Paascollecte NL82 RABO 0373 7296 85
Oudejaarscollecte NL07 RABO 0373 7296 77