Binnen het college van diakenen zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter - John Maaskant
vice-voorzitter - Wim Troost
Secretaris - Conny van Melick
Penningmeester - Marcel Koster - ad interim

BCS - Leo Schaap + Wim Troost
Evangelisatiecommissie - Toon Stevens - ad interim
HVD - Johan Hoogendijk
Kerkradio - Jan Groeneweg
Pachtzaken - Cora Fortuin-Kamp en Bas Boender
Vluchtelingenwerk - Marijke Hoogerwerf op persoonlijke titel
Zorgwaard - Conny van Melick
vluchtelingen Oekraine - Maarten Butter