In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.De diaconale collecten voor mei  en juni 2021 hebben de volgende bestemming:

Zondag 2 mei:  Bestrijding armoede in de sloppenwijken van Nairobi
Kibera Slums is de op één na grootste sloppenwijk van Afrika. Vele honderdduizenden mensen leven er in grote armoede. Ook in Kenia is het coronavirus actief. Door de lockdowns kunnen de dagwerkers de straat niet op om geld te verdienen. En geen geld verdienen is vaak geen eten kunnen kopen. Door de nood gedwongen stuurt men dan de tienerdochters de straat op om op deze wijze aan geld te komen. Jeugdouderling Govert Voordendag heeft contacten met lokale helpers om dit schrijnend leed enigszins te verzachten.
 
Zondag 9 mei: De Wittenberg
De reformatorische Bijbelschool De Wittenberg is in 1972 opgericht en is gevestigd in Zeist. Volgend jaar bestaat de Bijbelschool al 50 jaar. De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren verbinding te leggen tussen het Evangelie en de tijd waarin we leven. Men weet zich verbonden met de kerken die de eeuwen trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. Men onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.
 
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag): Bible League
Bible League werd opgericht in de VS. en bestaat sinds 1938. De Nederlandse afdeling noemde zich aanvankelijk ‘Bijbel in elk huis’. Een correct gekozen naam. Internationaal heeft men er voor gekozen om terug te gaan naar de oorspronkelijke naam. Missie: Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.
 
Zondag 16 mei: Vakantie Bijbelclub
Hopelijk is het mogelijk dat deze zomer de kinderen in de basisschoolleeftijd weer naar de Vakantie Bijbelclub kunnen komen. Dit jeugdwerk heeft inmiddels vele maanden stilgelegen. Vanzelfsprekend wil men leuke, bij de tijd zijnde materialen aan de kinderen aanbieden. Deze collecte wil ertoe bijdragen dat we als Gemeente laten zien dat we onze jeugd in deze moeilijke tijd niet zijn vergeten.
 
Zondag en maandag 23 en 24 mei (Pinksteren): Zending – Pinkstercollecte
 
Zondag 30 mei: Voedselbank Hoeksche Waard
Wanneer we de publicaties goed lezen ontdekken we dat door de coronacrisis steeds meer mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. Schrijnend dat dit nodig is in ons ‘welvarend’ land, maar tegelijkertijd fijn dat vrijwilligers zich inzetten om de medemens, die het moeilijk heeft, te helpen.
Als je door baanverlies wekelijks zo’n € 50,00 te besteden hebt is het natuurlijk niet mogelijk om je winkelwagentje met de juiste producten te vullen.

Zondag 6 juni: Compassion
Een Amerikaanse evangelist zag in 1952 tijdens en vlak na de Korea-oorlog dat kinderen op straat zwierven. Ze waren wees of verstoten omdat zij een Amerikaanse vader hadden. De evangelist stichtte een weeshuis. En wat bijna 70 jaar geleden begon met 35 weeskinderen is inmiddels uitgegroeid tot hulp aan 1,4 miljoen kinderen in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Latijns-Amerika, Afrika en Azië.  De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
Zondag 13 juni: Plaatselijk Diaconaal Werk
Het werk in de plaatselijke gemeente verdient van tijd tot tijd aandacht, zeker in de coronacrisis. Wellicht verdienen uw buren pastorale hulp en zijn zij om welke reden dan ook vervreemd geraakt van de kerk. In bepaalde situaties kan diaconale hulp hen weer dichterbij brengen. Aarzel niet om de predikant of de wijkouderling te informeren als u iets ter ore komt.
 
Zondag 20 juni: Christenen voor Israël
Opnieuw ligt de staat Israël onder vuur. De wereld verbaast zich erover dat Israël de terreurbeweging Hamas aanpakt. Het is inderdaad heel erg dat burgers en onschuldige kinderen de dupe worden van al het geweld. Laten we evenwel niet vergeten dat de Israëlische steden bij de Gazastrook dagelijks worden bestookt met raketten vanuit dat gebied. Christenen voor Israël benadrukt telkens opnieuw dat Israël wordt omringd door vijandige fanatiekelingen.
 
Zondag 27 juni: Stichting MOZ Kids
In 3 weeshuizen in Mozambique bevinden zich momenteel 44 kinderen. Naast kinderen zonder ouders is er ook plaats voor verlaten kinderen en kinderen met aids. De visie van MOZ Kids is een toekomst te realiseren voor de weeskinderen in Mozambique en vanuit Nederland het verschil voor hun te maken. Dit doormiddel van een financiële bijdrage, maar ook het sponsoren van een kind en met dit kind een band op te bouwen.