De Grote- of Sint Lambertuskerk, is de karakteristieke monumentale dorpskerk van onze gemeente. 

Het gebouw is zeer oud, deels waarschijnlijk uit 1400 maar het eigenlijke schip van de kerk uit begin 1500. Oorspronkelijk was het een kruiskerk, waarvan het ene transept nog bestaat aan de zijde van de Kerkstraat. Aan de andere zijde is het transept weggebroken toen in 1847 het kerkgebouw met de noorderaanbouw is uitgebreid om het toenemende aantal kerkgangers een plaats te bieden. 

In de jaren 1936-1939 vond een grote restauratie plaats en is de huidige consistorie gebouwd op de plaats waar deze zich nu bevindt. 

In de periode 1993-1994 heeft er opnieuw een grote restauratie plaatsgevonden, waarbij het gehele gebouw onder handen is genomen. Er zijn toen geheel nieuwe banken gekomen, die ook een andere opstelling kregen. Er is een nieuwe verwarming aangelegd en er zijn 13 glas-in-lood ramen geplaatst. Deze nieuwe ramen zijn geschonken door de gemeente Strijen, het waterschap en diverse instellingen, personen en verenigingen, zowel uit Strijen als van elders. De glas-in-lood ramen in de noorderaanbouw zijn al in 1950 geplaatst en zijn een geschenk van een oud dorpsgenoot. 

In het zuidertransept zijn tegen de beide zijmuren predikantenborden aangebracht. Op het oudste bord is als eerste predikant van Strijen vermeld "Jan Anthonize, aangekomen 1575, overleden 1575". In de kerk staat een preekstoel met fraai houtsnijwerk. Op de lezenaar ligt een kanselbijbel, waarop een zilveren plaat met inscriptie: "Geschenk van D.K. Bresser, predikant bij de Hervormde Gemeente te Strijen 1841-1875". Het eveneens mooi bewerkte koorhek, de schout- en schepenenbank en de zes koperen lichtkronen met kaarsenhouders maakt dit alles tot een schitterend interieur. De kerk heeft ca. 550 zitplaatsen. 

Het orgel in de kerk is gebouwd in 1839 door de bekende orgelbouwer Van Oeckelen uit Groningen. Sinds de bouw is een aantal restauraties aan dit orgel uitgevoerd, waarvan die in 1975 het meest omvangrijk en meest ingrijpend is geweest. Die laatste restauratie is uitgevoerd door- en onder verantwoordelijkheid van orgelbouwer J.L. van den Heuvel te Dordrecht.  Tijdens de kerkrestauratie van 1994 is ook het orgelfront grondig gerestaureerd en in de oude kleuren hersteld. Uitgebreidere informatie over het orgel vind u hier.

Tijdens de doopdiensten wordt het zilveren doopbekken gebruikt, waarop het volgende randschrift staat gegrift: "Ter nagedachtenis van den onderwijzer der jeugd Hubertus van Duyn door zijne nagelaten kinderen aan de gemeente van Strijen vereerd voor de achting en vriendschap aan hunnen dierbaren afgestorvenen bewezen anno 1820". 

Bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt gebruik gemaakt van een sierlijk zilveren avondmaalservies, waarop eveneens inscripties zijn aangebracht. 

In deze kerk komt de gemeente iedere zondag tweemaal bijeen. De morgendiensten worden gehouden om 10.00 uur (bij zomertijd 9.30 uur) en 's avonds om 18.00 uur. Ook op feest- en gedenkdagen worden diensten gehouden, waarvan de aanvangstijden afzonderlijk worden vastgesteld. Tijdens de morgendiensten en bij bijzondere diensten is er kinderoppas in Salvatori. De kerk is toegangkelijk voor mindervaliden en er is een ringleiding aanwezig. 

De Grote- of Sint Lambertuskerk is telefonisch te bereiken onder 078–6741439. 

Diensten

Klik hier voor meer informatie over de diensten die gehouden worden in de Grote- of Sint Lambertuskerk.

Koster

Kostersteam (meerdere leden) - E-mail:

Organisten

L.J. Priem - Regenboog 13 - Tel. 078-6744106 
A. Saly - Benedenrijweg 381 - Rotterdam - Tel. 010-8180893 of 06-41474001
J.E. Terdu - Klaaswaal - Tel. 06-40356424 of 0186-574029
J.A. Viskil - Nieuwestraat 50  - Tel  078-6764781 (coördinator/aanspreekpunt)

Voor het fotoboek van de kerk klikt u hier.