In het nieuwe seizoen 2018-2019 willen we de Bijbelstudies vanuit 1 en 2 Timotheüs gaan behandelen. Deze Bijbelstudies staan in de “Hervormde Vaan”, het orgaan van de Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en zijn van de hand van Ds. A.C. de Kruijf uit Rijssen.

Onze avonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw Salvatori.

De gezamenlijke avonden met de vrouwenkring zijn op dinsdag, met uitzondering van de afsluitingsavond.

De data voor het seizoen 2018/2019

Dinsdag 18 september  Gezamenlijke opening
Donderdag 27 september  
Donderdag 18 oktober  
Donderdag 8 november  
Donderdag 29 november  
Dinsdag 18 december  Kerstviering met de vrouwenstudiekring
Donderdag 10 januari  
Donderdag 31 januari  
Donderdag 5 februari  Jaarvergadering met de vrouwenstudiekring
Donderdag 28 februari  
Donderdag 14 maart  
Dinsdag 3 april Paasviering met de vrouwenstudiekring
Donderdag 25 april  Gezamenlijke afsluiting met vrouwenstudiekring

Contactpersonen

C.H. van Everdingen 078-6741595
H. de Geus 078-6743030