In het nieuwe seizoen 2017-2018 willen we de Bijbelstudies vanuit de 1e Petrusbrief gaan behandelen. Deze Bijbelstudies staan in de “Hervormde Vaan’’, het orgaan van de Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en zijn van de hand van Ds. W. Westland.

Onze avonden zijn op donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw Salvatori.
De gezamenlijke avonden met de vrouwenstudiekring zijn op dinsdag, met uitzondering van de afsluitingsavond.

De data voor het seizoen 2017/2018

Dinsdag 19 september  Gezamenlijke opening
Donderdag 28 september  
Donderdag 19 oktober  
Donderdag 9 november  
Donderdag 30 november  
Dinsdag 19 december  Kerstviering met de vrouwenstudiekring
Donderdag 11 januari  
Donderdag 1 februari  
Donderdag 22 februari   
Donderdag 8 maart  
Dinsdag 27 maart Paasviering met de vrouwenstudiekring
Donderdag 5 april   
Donderdag 26 april  Gezamenlijke afsluiting met vrouwenstudiekring

Contactpersonen

C.H. van Everdingen 078-6741595
H. de Geus 078-6743030