Onder deze naam komen we als vrouwengesprekskring bij elkaar in Salvatori, van 9.30 tot ca. 11.00 uur. We spreken dit seizoen met elkaar over de thema’s uit het boekje “Schitterende beelden - Bijbelstudies over identiteit”. Gasten zijn altijd hartelijk welkom.

 

Contactpersoon: Carolien Viskil – 6764781 of

 

Manninne is een vrouwenkring die elke laatste donderdag van de maand bijeen komt in Salvatori.We vinden het fijn om met elkaar te zingen, te bidden en na te denken over Gods Woord. Dit doen we aan de hand van een boekje met een bepaald thema.

 
Wees welkom in deze kring!
We schenken vanaf 9.15u koffie en thee en beginnen rond 9.30u.
De ochtenden worden meestal rond 11.15u afgesloten.