Manninne is een vrouwenkring die elke laatste donderdag van de maand bijeen komt in Salvatori.
We vinden het fijn om met elkaar te zingen, te bidden en na te denken over Gods Woord. 
Dit doen we aan de hand van een boekje met een bepaald thema.
 
Wees welkom in deze kring!
We schenken vanaf 9.15u koffie en thee en beginnen rond 9.30u.
De ochtenden worden meestal rond 11.15u afgesloten.
 
De laatste ochtend van het seizoen vullen we meestal anders in: een fietstocht, bij iemand in de tuin koffie drinken of naar De Ark in Dordrecht.
 
Onze Kerstmorgen is al een aantal keer gevierd bij Carolien thuis.
We begonnen met een heerlijk bakkie koffie en allerlei lekkers en even later luisterden we ademloos naar een prachtig kerstverhaal verteld door Marja; je kon een speld horen vallen!
Natuurlijk hebben we ook prachtige liederen gezongen, begeleid door Rianne op het orgel in de concertzaal met de schitterende akoestiek!
Daarna werden we verwend met heerlijke hapjes gemaakt door de huiskok. Dat was echt genieten!
Al met al een hele fijne ochtend waar we dankbaar op terug kijken.
 
Contactpersoon: Carolien Viskil;  674 4781 en