Taken van de zendingscommissie

  • het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij de zending.
  • bijdragen aan-, meeleven met- en het ondersteunen van werkzaamheden in de zending, dat namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via de GZB  en Wycliffe.
  • het organiseren van gemeenteavonden en zendingssamenkomsten.
  • het onder de aandacht brengen van de landelijke zendingsdag van de GZB.
  • het verkopen van het GZB-dagboekje "Een handvol koren".

Ondersteuning van zendingswerkers:

A. met de zendingsbussen (deze hangen aan het portaal bij de in-/uitgangen van de kerken):
U/jij vergeet toch de deurbus niet bij binnenkomst in de kerk of als de kerkdienst beëindigd is en u/jij weer naar buiten gaat?!

B. via de website van onze Hervormde Gemeente:
Zie op de homepage en/of onder Diensten/Collectes. Kies voor donatie aan de Zendingscommissie voor de vierde mogelijkheid.

C. met de zendingscollecten:
Er zijn elk jaar vier zendingscollecten, uitgaande van Kerk in Actie en de GZB: Voorjaarszendingscollecte (begin maart), Pinksterzendingscollecte (1e en 2e Pinksterdag), Zomerzendingscollecte (medio augustus) en Najaarszendingscollecte (begin november). Deze diaconale collecte is eveneens geheel bestemd voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

D. met de zendingsbusjes van kinderen:     *** VERVALLEN ***
Helaas zijn er geen kinderen meer over, die met een zendingsbusje zendingsgeld op willen halen.....
Mocht er een kind zijn, die (jong geleerd!) zending wil doen in eigen straat of enige straten: voor informatie en aanmelden: 
mevrouw Endrina Molendijk-van der Heiden, Loogors 11, tel. 06-13936901, emailadres: .

Momenteel ondersteunen wij als gemeente via de vier genoemde middelen (A t/m C) de volgende zendingswerkers. Om de Blijde Boodschap, soms onder andere werkzaamheden door, te kunnen doorgeven, zodat ook op het zendingsveld mensen door de Heilige Geest tot geloof gebracht mogen worden en Gods Woord mogen horen en aannemen:
  • Karsten en Irene, reeds vele jaren werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers. Sinds 1995 verblijvend in Zuid-Azië. O.a. werkten zij aan de vertaling van de Minibijbel in het Mandali, welke in 2011 gereed kwam. Karsten is deel van het internationale leiderschapsteam, onderhoudt contacten in de regio, is ook alfabetiseringsconsulent. Irene werkt als Bijbelverhalenvertelconsulent en -trainer voor zo'n 24 talen in die regio. Door het leren van de Bijbelverhalen wordt de Bijbelkennis, daar waar nog geen Bijbel in de eigen taal is, toch vergroot en komen mensen tot geloof ondanks vervolging! Gods werk gaat door! Na hun verblijf in het najaar van 2021 in Nederland zijn zij op hun nieuwe werkplek binnen Zuid-Azië teruggekeerd. (Ondersteuning door onze gemeente sinds november 2014. Om veiligheidsredenen wordt hun achternaam en het land van verblijf niet genoemd.)
  • Rik en Caroline Mager werden op 12 februari 2017 door de GZB uitgezonden naar Rwanda. Het land dat bekend staat als het "land van de duizend heuvels"; hierbij moeten ze denken aan hetgeen vermeld staat in Jesaja 55 : 12. Maar bij Rwanda denken we ook aan de verschrikkelijke genocide in 1994 (Hutu's en Tutsi's). Rik was 7 jaar predikant in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Hij zal voorgangers, evangelisten en jongerenwerkers in de kerkprovincie Cyangugu gaan trainen en kerkleiders helpen bij de opbouw en groei van de kerk van Jezus Christus. Evangelisatie en discipelschap zijn daarin heel belangrijk. Caroline is orthopedagoog en werkte als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Deze specialisatie kan ze daar ook uitoefenen en zal scholen helpen voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben en ook voor arme kinderen en gezinnen een voedselprogramma opzetten. Zij mochten in het najaar van 2021 een verlofperiode genieten in Nederland en uit Gods hand een zoon, Jonathan, ontvangen! In november 2021 zijn zij teruggekeerd naar het zendingsveld in Rwanda. Afgelopen najaar 2022 is in overleg met de GZB besloten, dat hun werk nog anderhalf jaar wordt verlengd en zij in deze periode werkzaamheden zullen aanleren aan mensen ter plaatse, zodat deze het werk op termijn kunnen voortzetten. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf het najaar 2016.) 

Tot 01-07-2022 ondersteunden wij ook de fam. Folmer, ruim zeven en een half jaar werkzaam geweest in Congo voor de GZB. Na een moeilijke periode en enkele malen vluchten in Congo voor het vele geweld, zijn zij in het voorjaar definitief teruggekeerd in Nederland en wonen in Barendrecht en hebben werk gevonden in-/rond Rotterdam. De ondersteuning is dus beëindigd.

Te zijner tijd hopen Rico en Anita Kruijt met hun kinderen weer terug te keren naar het kindertehuis "Happy Rock Center" in Eldoret, Kenia. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. Als Hervormde gemeente zullen wij hen D.V. later opnieuw gaan ondersteunen, mocht dit doorgaan.


Alle opbrengsten (deurbussen, website, zendingscollecten) worden door het College van Diakenen in "De Kandelaar" vermeld. 

Regelmatig worden in de kerken nieuwsbrieven van alle  door ons  ondersteunde zendingswerkers uitgedeeld. Zie onder "Zendingscommissie/Actueel" voor informatie over eventuele bezorging van een nieuwsbrief of kijk nieuwsbrieven terug op de pagina "Nieuwsbrief".
Wij vragen voortdurend om uw/jouw gebed voor hen. Vaak doen ze hun werk in moeilijke omstandigheden. Laten we bovenal God danken dat de verkondiging van de Blijde Boodschap nog steeds mag voortgaan op de aarde.