Taken van de zendingscommissie

 • het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij de zending.
 • bijdragen aan-, meeleven met- en het ondersteunen van werkzaamheden in de zending, dat namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via de GZB  en Wycliffe.
 • het organiseren van gemeenteavonden en zendingssamenkomsten.
 • het onder de aandacht brengen van de landelijke zendingsdag van de GZB.
 • het verkopen van het GZB-dagboekje "Een handvol koren".

Ondersteuning van zendingswerkers (gewijzigd per 1-1-2020):

A. met de zendingsbussen (bij de uitgang van de kerken):
U/jij vergeet toch de deurbus bij de uitgang niet als de kerkdienst beëindigd is?!

B. met de zendingscollecten:
Er zijn elk jaar vier zendingscollecten, uitgaande van Kerk in Actie en de GZB: Voorjaarszendingscollecte (begin maart), Pinksterzendingscollecte (1e en 2e Pinksterdag), Zomerzendingscollecte (medio augustus) en Najaarszendingscollecte (begin november). Deze diaconale collecte is eveneens bestemd voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

C. met de zendingsbusjes van enige kinderen:
Zij halen in een aantal straten in Strijen zendingsgeld op. Jong geleerd......!!
Er kunnen nog kinderen zich aanmelden! (Zie bij "Commissie" wie u/jij hiervoor kan bellen.)

Momenteel ondersteunen wij als gemeente met bovenstaande drie middelen (A, B en C) de volgende zendingswerkers, om de Blijde Boodschap, soms onder andere werkzaamheden door, te kunnen doorgeven, zodat ook op het zendingsveld mensen door de Heilige Geest tot geloof gebracht worden:
 • Willem en Joanne Folmer, in oktober 2014 namens de GZB als artsenechtpaar uitgezonden naar Congo; werkzaam in het ziekenhuis in Nyankunde in Congo. Later in Itendey, ook in Congo. "We verlangen om in dit werk een getuige te zijn van onze Heere Jezus Christus en Hem te volgen in Zijn dienen. Om zo bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie." Helaas moest het gezin op 9 april 2020 door grote onlusten van een rebellengroep met spoed door de MAF worden geëvacueerd. Zij verblijven nu in Aru (Noord-Congo) en verhuizen binnenkort naar Lolwa, waar zij zullen gaan wonen naast het zendingsechtpaar Godeschalk, ook uitgezonden door de GZB, en zullen zij aldaar in het ziekenhuis gaan werken en het Evangelie verspreiden. (Ondersteuning door onze gemeente sinds oktober/november 2014.)
 • Karsten en Irene, reeds vele jaren werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers. Sinds 1995 verblijvend in Zuid-Azië. O.a. werkten zij aan de vertaling van de Minibijbel in het Mandali, welke in 2011 gereed kwam. Karsten is deel van het internationale leiderschapsteam, onderhoudt contacten in de regio, is ook alfabetiseringsconsulent. Irene werkt als Bijbelverhalenvertelconsulent en -trainer voor zo'n 24 talen in die regio. Door het leren van de Bijbelverhalen wordt de Bijbelkennis, daar waar nog geen Bijbel in de eigen taal is, toch vergroot en komen mensen tot geloof ondanks vervolging! Gods werk gaat door! (Ondersteuning door onze gemeente sinds november 2014.) Om veiligheidsredenen wordt hun achternaam niet genoemd).
 • Rik en Caroline Mager werden op 12 februari 2017 door de GZB uitgezonden naar Rwanda. Het land dat bekend staat als het "land van de duizend heuvels"; hierbij moeten ze denken aan hetgeen vermeld staat in Jesaja 55 : 12! Maar bij Rwanda denken we ook aan de verschrikkelijke genocide in 1994 (Hutu's en Tutsi's). Rik was 7 jaar predikant in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Hij zal voorgangers, evangelisten en jongerenwerkers in de kerkprovincie Cyangugu gaan trainen en kerkleiders helpen bij de opbouw en groei van de kerk van Jezus Christus. Evangelisatie en discipelschap zijn daarin heel belangrijk. Caroline is orthopedagoog en werkte als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Deze specialisatie kan ze daar ook uitoefenen en zal scholen helpen voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben en ook voor arme kinderen en gezinnen een voedselprogramma opzetten. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf het najaar 2016.)
 • (tijdelijk niet*) Rico en Anita Kruijt, leden van onze eigen gemeente, zijn met hun twee kinderen, zoontje Micha en dochtertje Yara, medio februari 2019 ten behoeve van diaconaal werk uitgezonden naar Eldoret, Kenia, om daar het kindertehuis "Happy Rock Center" (van Stichting "De Blije Kei") te runnen. Daarnaast zal Rico ook als timmerman gaan werken en jongeren hiervoor trachten op te leiden. Zo'n 30 kinderen ontvangen in het kindertehuis een liefdevol thuis en wordt aan hen het Evangelie verteld. Op 6 november 2018 werd een algemene gemeenteavond gehouden, waarbij Rico en Anita hun roeping naar Kenia hebben uitgelegd en informatie hebben doorgegeven. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf november 2018.) Inmiddels werd voor Rico en Anita t.b.v. ondersteuning ook een TFC ("Thuis Front Commissie") opgericht (uitvoering van projecten ten bate van hen). Het gezin is in december 2019 tijdelijk uit Kenia teruggekeerd. Op 24 februari mochten Rico en Anita uit Gods hand een zoon, Luca, ontvangen. Rico is na terugkeer in Nederland weer aan het werk gegaan als timmerman. Door het corona-virus is het nog onduidelijk wanneer Rico en Anita met hun gezin weer zullen terugkeren naar het Kindertehuis in Kenia.
  *) De Zendingscommissie heeft in november 2019 besloten hen weer te gaan ondersteunen, als zij opnieuw naar Kenia gaan om het Kindertehuis te leiden.
Alle opbrengsten (deurbussen, zendingscollecten en zendingsbusjes kinderen) worden in "De Kandelaar" vermeld.

Regelmatig worden in de kerken nieuwsbrieven van alle  door ons  ondersteunde zendingswerkers uitgedeeld.
Wij vragen voortdurend om uw/jouw gebed voor hen. Vaak doen ze hun werk in moeilijke omstandigheden. Laten we bovenal God danken dat de verkondiging van de Blijde Boodschap nog steeds mag voortgaan op de aarde.