In het winterseizoen komen 1 keer per maand een groep 60+'ers bij elkaar in Salvatori. Dit doen we op elke laatste donderdagmiddag van de maand van 14.30-16.00 uur. 

Op donderdagmiddag 29 september komen we weer bijeen. We starten met het boekje "Redding voor Gods volk". Het bekende Bijbelboek Ester wordt hierin besproken.

 

Heeft u ook zin om mee te doen? Van harte welkom.

 

Dhr. R (Rob) van Leeuwen en Ds. J.S. (Jouke) Telgenhof