In het beleidsplan wordt beschreven wat de huidige stand van zaken in onze wijkgemeente is, welke doelen wijkgemeente Ichthus wil bereiken en langs welke wegen we dat willen doen.

Hieronder kunt u het beleidsplan inzien of downloaden.

Beleidsplan 2024-2027

Contact opnemen met de kerkenraad kan via: