In het beleidsplan wordt beschreven wat de huidige stand van zaken in onze wijkgemeente is, welke doelen wijkgemeente Ichthus wil bereiken en langs welke wegen we dat willen doen.

Hieronder kunt u het beleidsplan inzien of downloaden.

Beleidsplan wijk Ichthus


Contact opnemen met de kerkenraad kan via: scriba-ichthus@hervormdstrijen.nl