20 november 2022

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus laat u met dankbaarheid weten dat Adriaan Herweijer zijn benoeming tot ouderling heeft aangenomen.
Bezwaren tegen belijdenis en wandel of tegen de gevolgde procedure, zo die er al mochten zijn, kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkgemeente, mevrouw Driesse-Driesse, Hilsondusstraat 37 of via haar e-mail. Dit kan tot uiterlijk 25 november en moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden gedaan. 
Wilt u bidden voor Adriaan en zijn gezin?