De opbouw van het college van kerkrentmeesters is als volgt:

  • 4 collegeleden uit wijk 1 (3 ambtsdragers en 1 niet-ambtsdrager)
  • 4 collegeleden uit wijk Ichthus (3 ambtsdragers en 1 niet-ambtsdrager)


De samenstelling en taakverdeling van het college is als volgt:  

Naam Taak
Boekee, G. Fondswerving/PR
Dam, J. van Secretaris
Hitzert, L.A. Beheer/Onderhoud
Hofman, B. Beheer/Onderhoud
Kerkstra, A. Geldbeheer
Riedé, B.G. Fondswerving
Santen-de Man, S. van Penningmeester
Schram, A.M. Voorzitter