Nadat eind 2010 de concertcommissie werd opgeheven (zie tekstgedeelte onderaan deze pagina) hebben in 2012 twee gemeenteleden van onze Hervormde Gemeente, waaronder één van de organisten, het plan opgevat om ons prachtige “Van Oeckelen”-orgel uit 1839 opnieuw te laten klinken buiten de te houden erediensten.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters werd na overleg, onder bepaalde voorwaarden, ingestemd, zodat vanaf 2012 het orgel ook bij een concert weer tot meerdere Glorie van onze Schepper mag klinken.
Voor de agenda van de te houden (orgel)concerten, zie de rubriek Concerten onder Activiteiten op deze website.
 
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Pligt, tel. 078-6743608 of 06-30092289. U kunt ook emailen naar:
 
Het adres van de Grote of Sint-Lambertuskerk is: Kerkstraat 48, 3291 AM Strijen.
Gratis parkeren kan naast zalencentrum “Salvatori” (achter de kerk), Oude Havenweg 3, 3291 AT Strijen (gebruik dit adres als navigatie).
Informatie over het zalencentrum "Salvatori" bij onze beheerder, mevrouw S.M. van Westen-de Regt, tel. 078-6741579 of 06-5569 9685. Of naar het emailadres  
 

Het Van Oeckelen orgel

 
In 1836 kwam in Strijen 'de commissie tot daarstelling van een nieuw orgel' bijeen en men besloot een kerkorgel te laten bouwen 'ter vermeerdering en verfraaiing van de gemeentezang'. Het feit dat het dorp in 1939 precies 80 jaar gespaard was gebleven voor rampen van grote omvang, zoals de dorpsbrand in 1759, gaf aanleiding aan de burgers royaal te offeren. Er waren zelfs schenkers die een jaarsalaris gaven voor het nieuwe orgel!

De Strijense commissie oriênteerde zich en de Groningse orgelbouwer Petrus van Oeckelen kreeg opdracht het orgel in 1939 te leveren. Het orgel had destijds 21 sprekende stemmen verdeeld over 2 manualen en pedaal.
In de periode 1909-1926 voerde Gabry meerdere onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden uit. In 1927 kreeg Standaart het onderhoud. 1948 werd het orgel door Van Leeuwen algeheel gerestaureerd en uitgebreid: men bracht o.a. een zwelwerk, een elektropneumatisch unit pedaal en een nieuwe speeltafelmechaniek aan en verving daarnaast een groot deel van het originele Van Oeckelen pijpwerk, o.a. het kostbare tinnen front werd vervangen door pijpen van zink. Originele tongwerkregisters verdwenen en nog origineel labiaalpijpwerk werd grotendeels vervangen, vermaakt of verschoven. In 1966 kreeg Fonteyn & Gaal opdracht herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 
 
In 1973 functioneerde het orgel nauwelijks meer. J.L. van den Heuvel-Orgelbouw uit Dordrecht ontving de opdracht om het orgel waar mogelijk te restaureren en te vergroten naar 33 stemmen. Door de ingeslagen toon- en registernamen bij nog aanwezige originele pijpen kon een goed beeld geschapen worden van het oorspronkelijke Van Oeckelen mensurenbeeld.
Het orgel werd nieuw gebouwd met gebruik van een aantal nog originele onderdelen. De historische kas met het snijwerk werd gerestaureerd. Het nieuw gebruikte eikenhout werd op de oude manier gerookt. Wat betreft de mensurering van het nieuwe pijpwerk heeft Jan van den Heuvel aansluiting gezocht met het oorspronkelijke karakter van het Van Oeckelen orgel.
Op 21 juni 1975 werd het orgel ingebruik genomen met een concert door de Franse organiste Michelle Leclerc die tevens als adviseur optrad.
 
In 1997 werden bij een ingrijpende kerkrestauratie de acoustische omstandigheden sterk verbeterd. Van den Heuvel-Orgelbouw heeft aansluitend enige aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden aan het orgel uitgevoerd. Al het pijpwerk werd gereinigd, gecontroleerd en waarnodig geïntoneerd.
 
Dispositie:
 
Hoofdwerk (I): (C-g3) Bovenwerk (II): (C-g3) Pedaal:
(C-f1)
Praestant 16 Praestant 8 Praestant 16
Octaav 8 Holpyp 8 Subbas 16
Roerfluyt 8 Viola di Gamba 8 Octaav 8
Octaav 4 Quintadena 8 Gedekt 8
Fluyt 4 Octaav 4 Octaav 4
Quint 3 Roerfluyt 4 Bazuin 16
Octaav 2 Nasard 3 Trombone 8
Mixtuur 4-6 Woudfluyt 2 Schalmey 4
Cornet 4 Flageolet 1 Cink 2
Sesquialter 2 Tertiaan 2  
Fagot 16 Hautbois 8  
Trompet 8 Vox Humana 8  
 
Speelhulpen:
 
Hoofdwerk/Pedaal
Bovenwerk/Pedaal
Bovenwerk/Hoofdwerk
Tremulant Hoofdwerk
Tremulant Bovenwerk
 

 


Historie van de commissie 'Lambertuskerk Concerten Strijen'

Sinds 1976 werden op het monumentale orgel van de Lambertuskerk in Strijen concerten verzorgd. Na de kerkrestauratie van 1994 werd de doelstelling van de commissie verruimd en werd de naam gewijzigd in de commissie Lambertuskerk Concerten Strijen. De commissie verzorgde de presentatie van het gebouw naar bezoekers, onder andere door open dagen welke in principe elke 2e zaterdag van maart t/m september plaats vonden. Ook het orgel werd dan bespeeld en kon door bezoekers bespeeld worden. De commissie verhuurde ook de kerk aan derden die een concert wilden verzorgen. Een voorbeeld van een verhuur-activiteit was de uitvoering van de Mattheüs Passion die drie keer werd uitgevoerd.
 
Eind 2010 is de concertcommissie echter opgeheven. Op 20 november 2010 is het laatste concert (bij kaarslicht) gegeven door organist Sander van Marion. Vele bekende organisten hebben de afgelopen jaren het orgel bespeelt, zoals o.a. Feike Asma, Piet van Egmond, Cor de Haan, Ben van Oosten, Michelle Leclerc, André Knevel, Martin Mans, Willem Hendrik Zwart, Dirk Jansz. Zwart, Everhard Zwart, Herman van Vliet, Klaas Jan Mulder, Jan Mulder en nog vele anderen. Een aantal van deze organisten zijn reeds overleden.

De concertcommissie dankt de bezoekers voor de komst naar deze concerten en hoopt en bidt dat de muziek van dit orgel tijdens de erediensten mag blijven klinken.