In de afgelopen periode is door de kerkenraden van beide wijkgemeenten afzonderlijk, nagedacht over het vaststellen van de grenzen, waarbinnen perforatie (zich laten overschrijven) naar de Hervormde Gemeente Strijen vanuit een andere kerkelijke gemeente mogelijk is. Bij bespreking hiervan, bleek dat beide wijken hetzelfde idee hierover hebben.
Binnen de algemene kerkenraad is vervolgens vastgesteld, dat alleen inwoners uit het oosten van de Hoeksche Waard een verzoek tot perforatie naar onze Hervormde Gemeente kunnen doen. De grenzen daarvan zijn de A29 en uiteraard de wateren rondom het eiland.
De betreffende persoon dient zelf contact op te nemen met de voorkeurswijk.
Eventuele uitzonderingen worden binnen de wijkkerkenraad besproken, die ook uiteindelijk de beslissing hierover neemt.
 
Algemene kerkenraad
september 2013