Op deze pagina's kunt u alle informatie vinden over wijkgemeente Ichthus. Wijkgemeente Ichthus vormt samen met wijkgemeente 1 de Hervormde Gemeente van Strijen.

Onze naam en haar betekenis

De kerkenraad wil in de naam van onze wijkgemeente al laten uitkomen om wie het gaat, de Heer Jezus Christus. Ichthus is een Grieks woord, dat 'vis' betekent. Het is één van de meest verbreide symbolen van het oudste christendom. Het symbool heeft zijn grote populariteit te danken aan de omstandigheid dat men in de letters van dit woord de beginletters kon terug vinden van de namen van de Here Jezus.
Op deze wijze kreeg het symbool 'vis' de betekenis van een belijdenis over Jezus Christus. We hopen dat we als wijkgemeente die Naam mogen eren, groot maken en daarvan getuige zijn.
 

Diensten beluisteren

U kunt onze diensten rechtstreeks op internet beluisteren via Kerkomroep.nl. Ga daarvoor naar Kerkomroep.
Contact onze kerkenraad via: