BOUWSTENEN VOOR JE GELOOF (cursus)
 
Waarom Bouwstenen voor je geloof?
Veel christenen vinden het moeilijk om hun geloof te verwoorden en te verdiepen. Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies? Waarom geloof ik wat ik geloof? Waarom zijn er zoveel verschil-lende kerken? Wat is de kern van het christelijk geloof? Hoe geef ik het geloof handen en
voeten in het dagelijks leven? Hoe kan ik mijn geloof delen met anderen? Deze cursus biedt bouw-stenen aan om op deze - en nog vele andere vragen - antwoorden te kunnen geven.
 
Voor wie is deze cursus bedoeld?
Het toerustingsprogramma Bouwstenen voor je geloof richt zich op christenen die willen groeien in geloof. Naast algemene verdieping, ligt de nadruk ook sterk op karaktervorming: hoe kan ik leren om een goede discipel (leerling) van Jezus te zijn? Door het volgen van dit programma, word je geholpen te groeien:
- in kennis van de Bijbel en de fundamenten van het christelijk geloof
- in een persoonlijke relatie en omgang met God
- in het uitstrekken naar meer van Gods Geest in het persoonlijk leven
- in het delen en uitleven van je geloof, in woord en daad.
 
Wie heeft deze cursus ontwikkeld?
De cursus is voortgekomen uit de voormalige onderwijsactiviteiten van Stichting Agapè, welke zijn overgenomen door stichting Bouwstenen voor je Leven. Deze stichting heeft het cursusmateriaal
verder doorontwikkeld en geeft deze nu uit onder de vlag van het Evangelisch College.
 
Door wie en voor wie
De cursus wordt gegeven door het predikanten echtpaar Helena en Jouke. De cursus is voor toe-rusting binnen de eigen wijkgemeente, maar iedereen die wil groeien in geloof is welkom. 
 
Locatie, data, kosten en opgave
 
D.V. MAANDAG van 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee.
 
Module 2: 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 en 20 mrt, 3 en 24 april 2023
 
Locatie: Strijen, Salvatori grote zaal naast de Grote Kerk
Kosten: €27,50 per module; €45 voor 2 modules; €80 voor 4 modules
 
Geef je op via: of mobiel: 0640482794. Dan bestellen wij de mappen bij het Evangelisch College. 
Wil je alsnog meedoen, neem dan contact met ons op.