De ZEBO bestaat in 2024 al 50 jaar! In het Kompas verscheen in januari 2019 een interview. Klik hier om het eens te lezen.
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum is ook destijds een artikel verschenen, wat u nog kunt lezen door op deze link en op deze link te klikken.De Zieken- EBejaarden Omroep (ZEBO) zendt sinds 1974 uit voor alle luisteraars van de Strijense kerktelefoon. Deze uitzendingen vinden live plaats vanuit de eigen studio in het Salvatori.

Helaas was het voor de trouwe luisteraars in het dorp vanaf 2005 niet meer mogelijk om op zaterdagmiddag verrast te worden met een groet of plaat van familie of bekenden. Daar de kerktelefoon toen werd opgeheven, is gezocht naar een andere manier van uitzenden om toch een grote groep luisteraars te kunnen bereiken. Er is besloten om de uitzendingen voort te zetten via audiostreaming over internet. Hierdoor was het mogelijk om met beperkte middelen luisteraars in de Hoge Weide en de Grote Weel te kunnen bereiken. Tevens werden ook de bewoners van de andere Zorgwaard-zorgcentra - 't Huys te Hoecke te Puttershoek en Immanuël te ’s-Gravendeel - aangesloten.
Helaas is het vanwege de gewijzigde infrastructuur in 't Huys te Hoecke sinds 2017 niet meer mogelijk om daar uit te zenden.
Op dit moment zijn de doelgroepen dus: De Hoge Weide te Strijen, Immanuel te 's Gravendeel en iedereen die via internet mee wil/kan luisteren.

Het doel van de ZEBO is om de bewoners van de zorgcentra met muziek op te vrolijken en hun verblijf te veraangenamen. We zijn er van overtuigd dat we de bewoners hiermee een groot plezier doen en weten uit ervaring dat velen kracht en troost vinden in een bepaald lied of gedicht. 

Daar de techniek niet stil staat, is het op dit moment ook mogelijk om als niet-Zorgwaard-bewoner (zij het beperkt) mee te kunnen luisteren. 
Informatie over deze mogelijkheid en de tijdstippen van onze uitzendingen vindt u op de 'Uitzending'-pagina.

Verzoeknummers kunnen worden aangevraagd:
- bij de onderstaande contactpersonen,
- door een briefje in de ZEBO-bus te doen in één van de drie Zorgwaard-centra,
- door een e-mail te sturen naar 
- of door eenvoudigweg het formulier op de 'Verzoek'-pagina in te vullen.

Zoekt u een zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding? Kom dan eens kijken in de ZEBO-studio. Als u interesse heeft om mee te werken aan de uitzendingen neem dan contact met ons op. We kunnen zeker nog vrijwilligers gebruiken.
Wanneer u de ZEBO financieel wilt ondersteunen, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken naar ons rekeningnummer NL 51 RABO 1469 549 719 bij de Rabobank te Strijen.
Mocht u de ZEBO op een andere wijze willen helpen, dan kunt u zich met één van de contactpersonen in verbinding stellen. 

Contactpersonen: 
Ella Russchen - Reigerstraat 9 - Strijen - Tel: 078-6743817
Jopie Pouwe - Fazantenpad 19 - Strijen - Tel: 078-6742191