De Hervormde Vrouwendienst verricht in overleg met de kerkenraden verschillende taken:

- Bezoek brengen aan de gemeenteleden vanaf 80 jaar
- Rondbrengen van blad 'Lichtspoor' door de bezoekzusters
- Bezorgen van kerstattenties
- Kraambezoek
- Bloemengroet aan zieken die thuiskomen vanuit het ziekenhuis
- Bezoek en attentie bij huwelijksjubilea

De contactpersoon van de commissie is Petra van Poortvliet (tel. 078-6743579).
Voor reacties kunt u ook gebruik maken van het contactformulier door [hier] te klikken, of door een e-mail te sturen naar