Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak: "scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente" (citaat uit de kerkorde).

Dat is een ruime omschrijving. Het komt vooral neer op:
 •  het beheren en onderhouden van de kerkelijke gebouwen inclusief inventaris
 • zorgen voor voldoende financiën om de kerkelijke activiteiten doorgang te laten vinden
 • het betalen van traktementen en vergoedingen aan predikanten
 • werkgever zijn van de organisten en kosters
 • het verzorgen van de ledenadministratie en financiële administratie van de gemeente
 • de verkoop van de collectebonnen (deze collectebonnen gelden ook voor de Diaconiecollecten); verkoop alleen mogelijk tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau, zie bovenaan onder "Info/Adressen en contacten". De te kopen waarden van de collectebonnen zijn: € 0,60 (geel), € 1,20 (blauw) en € 2,00 (rood). Per vel van 20 stuks per waarde. Betaling met onze PIN-automaat. (Dus vergeet uw bankpas niet mee te brengen, als u collectebonnen wenst!) Uw betaling kan worden meegerekend onder Giften voor uw Belastingopgave. Onze Hervormde Gemeente Strijen heeft de ANBI-status; zie "Info/ANBI".
 • Er is ook de mogelijkheid om collectebonnen te bestellen via het emailadres: . Dit gaat als volgt: geef duidelijk de kleur en het aantal vellen op en vermeldt uw naam en adres. U ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin het bedrag wat u dient over te maken op het rekeningnummer NL54RABO0361802099 t.n.v. Hervormde Gemeente Strijen, o.v.v. aankoop collectebonnen. Helaas kan er bij thuisbezorging geen gebruik gemaakt worden van de pinautomaat.
  Na ontvangst van uw betaling brengen wij de collectebonnen bij u thuis. U begrijpt dat er wel even tijd zit tussen uw bestelling en de ontvangst. Als u vóór woensdagochtend 9 uur bestelt èn betaalt, worden de bonnen uiterlijk de eerstvolgende zaterdag bezorgd. We hopen hiermee tegemoet te komen aan gemeenteleden die toch graag bonnen geven in de collecten.
 • Het kerkelijk Bureau is tijdens de schoolvakanties gesloten.  Ook thuisbezorging van collectebonnen is in de tussenliggende periode niet mogelijk. Indien u collectebonnen gebruikt, houd u hier dan rekening mee!

In onze gemeente beheren de kerkmeesters een aantal gebouwen, namelijk:
 • de Grote- of Sint Lambertuskerk
 • kerkgebouw Mookhoek
 • kerkgebouw Strijensas
 • verenigingsgebouw "Salvatori" (samen met de Diaconie)
 • twee pastorieën
 
Voor de financiële middelen wordt gezorgd door o.a.:
 • actie Kerkbalans (“vrijwillige bijdrage”)
 • collecten tijdens kerkdiensten (Eredienst & pastoraat, 2de collecte; voor onderhoud, energiekosten, pastoraat, jeugdwerk etc., 3de collecte)
 • inzamelingen door / activiteiten van diverse commissies
 • vertrouwelijke informatie over legaten opvraagbaar bij J. Hoogvliet, tel. 6742514
 
Het College wordt bij veel van haar werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers vanuit de gemeente, waarvoor men heel dankbaar is.